Region Östergötland

Österrike tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

[2018-07-04]

Sedan den 1 juli är Österrike det land som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Österrike har redan nu förklarat vilka frågor som ska prioriteras under ordförandeskapet och det är tydligt att säkerhet och skydd är genomgående teman.

Var sjätte månad roterar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, också känt som ministerrådet eller rådet. Under våren har Bulgarien ägt rollen och framförallt valt att använda tiden till at lyfta västra Balkans betydelse i EU. Österrike som nu tar över har valt ett huvudfokus och i linje med sin slogan för perioden "Ett Europa som skyddar" kommer mycket fokus ligga på säkerhet, och gränskontroller som enligt Österrike ska skydda EU:s gränser och värden. I praktiken har Österrikes regering uttryckt att "irreguljär" migration ska förebyggas, att Europas konkurrenskraft ska stärkas, och att samarbete med västra Balkan samt sydöstra Europa ska främjas. Att samarbeten mot Balkan och södra Europa ska gynnas beror främst på att Österrike ingår i en så kallad "trio" vilket är en grupp medlemsländer som sedan Lissabonfördraget 2009 arbetar tillsammans utifrån en gemensam agenda. Trion bygger på att ordförandeskapen följer varandra tidsmässigt och i nuvarande trio ingår Estland, Bulgarien och Österrike.

Med tanke på att EU-toppmötet i slutet juni inte gav några tydliga svar gällande EU:s hantering av flyktingar och migranter, omfördelning länder emellan eller ett svar på den kontroversiella frågan om asylcenter utanför eller innanför EU – kommer migrationsfrågor också prägla höstens diskussioner. I denna diskussion antas Österrike kunna spela en viktig roll då landets regering driver en linje om att bygga asylcenter utanför EU, närmare bestämt i norra Afrika, samt en linje om hårdare gränskontroller.

Vad innebär ordförandeskapet i praktiken?

Först och främst, Europeiska unionens råd ska inte blandas ihop med Europeiska rådet vilket är en annan EU-institution som bestämmer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar, men inte stiftar lagar. I Europeiska unionens råd antas däremot lagar och där möts ministrar från EU-länderna för att diskutera dessa lagar, ändra dem eller samordna arbetet inom olika politikområden.

Var sjätte månad roterar ordförandeskapet i rådet och denna ordförande består av ett medlemsland som enligt en förbestämd ordning tilldelas rollen. Som ordförande har landet chansen att sätta agendan för månaderna framöver, rätten att komma med kompromissförslag i svåra frågor där olika åsiktsblock uppstår och uppgiften att planera och leda möten i rådet. I samband med det österrikiska ordförandeskapet ordnas cirka 300 officiella möten där ministrar träffas för att diskutera olika frågor och lagar.

Efter Österrikes ordförandeperiod lämnas uppgiften vidare till Rumänien.

Läs mer om Europeiska Unionens råd här

Läs mer om Österrikes ordförandeskap här.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75