Region Östergötland

Östergötland toppar i fossilfri kollektivtrafik och minskad energianvändning

[2018-10-18]

Region Östergötland ligger i topp med en helt fossilfri kollektivtrafik och minskad användning av energi i sina lokaler med en femtedel åren 2009-2017. Det visar årets Öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och

Bilden visar en buss.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser ger en bild av miljöarbetet i regioner och landsting genom att jämföra några olika områden. Rapporten tar upp arbetet med energieffektivisering, hur mycket ekologiska livsmedel som köps in, andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, förskrivning av antibiotika, utsläpp av medicinska gaser och avfallsåtervinning. I rapporten ger SKL också exempel på insatser som regionerna och landstingen genomför.

"Stora utmaningar"

– Genom Öppna jämförelser har vi möjlighet att se hur väl Region Östergötlands miljöarbete står sig nationellt. Vi har stora utmaningar inom miljöområdet och även det speglas i Öppna jämförelser. Miljöfrågorna är prioriterade av regionledningen och det pågår ett aktivt miljöarbete som bland annat omfattar hållbar upphandling och satsning på miljöcertifiering, säger Emma Johansson, verksamhetschef Miljö i Region Östergötland.

Region Östergötland tas upp som ett gott exempel för sitt arbete för en giftfri miljö respektive energieffektivisering i sina lokaler. Från år 2009 till 2017 minskade energianvändningen med 20 procent.

Östergötland ligger även i topp i jämförelsen av andel fossilfri kollektivtrafik, där andelen är 100 procent.

Antibiotika förbättringsområde

Till förbättringsområdena hör förskrivning av antibiotika. Region Östergötland förskriver 289 recept per 1000 invånare, vilket är en bit ifrån det nationella målet på 250 recept. Andelen ekologiska livsmedel inom Region Östergötland är 36procent och i de bästa regionerna är 44-52 procent.

När det gäller utsläpp av klimatpåverkande gaser ligger Region Östergötland i den nedre halvan. Jämförelsen bygger dock på mätningar innan anläggningarna för lustgasrening tog i drift på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Region Östergötland räknar med att detta ska visa en kraftig förbättring i kommande Öppna jämförelser.

– Det är några utvalda nyckeltal som mäts, men värt att komma ihåg är att miljöarbete är ett långsiktigt arbete. Därför ser vi inte effekten av miljöinsatser omedelbart i dessa mätningar, säger Emma Johansson.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88