Region Östergötland

Ortopedavdelning prisas av studenter

[2018-06-01]

Avdelning 9 vid ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset har utsetts till "Årets VFU-arbetsplats 2018" av Studentkåren vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Bilden visar pristagare från avdelningen.

– Vi har tagit emot studenter länge och är nyfikna på vilka de är och på nya pedagogiska metoder. Alla som arbetar på avdelning 9 är engagerade i handledningen. Det är roligt att få utmärkelsen som visar att studenterna tycker att de utvecklas här, säger vårdenhetschef Annika Karlaryd.

På ortopedkliniken planeras en studentmottagning för att kunna möta det ökade behovet av VFU- platser. Där ska studenterna få öva på att ta emot riktiga patienter. I olika teamkonstellationer med olika professioner ska de ta emot patienter på återbesök med en handledare i bakgrunden som de kan diskutera med. Studenterna får också lära sig arbetet på avdelningen genom PBL, problembaserat lärande, som innebär att hitta lösningar på olika verkliga arbetsproblem.

– Vi arbetar också med metoden peer learning som innebär att studenterna går i par tillsammans med en handledare. Det kräver en del av handledaren att se till att båda studenterna får vara lika aktiva och sedda, men vi tycker att det är ett interaktivt och bra sätt att lära sig arbetet, säger Annika Karlaryd.

Många medarbetare avdelningen har gått regionens handledarutbildning och flera har även en handledarutbildning på 7,5 poäng. Här finns två engagerade handledare och en sjuksköterska som har en master i medicinsk pedagogik att bolla frågor om handledning med.

– Handledning är prioriterat och alla som arbetar hos oss ser det som en självklar uppgift. Vi behöver utveckla nya sätt att handleda eftersom vi får allt fler studenter, säger Annika Karlaryd.

Motiveringen:

"Arbetsplatsen utmärkte sig för mig genom den glädje i arbetet som lyste igenom varje medarbetare. Ett team som alltid gav allt för patientens bästa. En sjuksköterskegrupp med otroligt hög kunskapsnivå och ständigt visad vilja till att alltid utvecklas mer och delge oss studenter allt de kan. Man fick otroligt gott bemötande från all personal på avdelningen. Jag lärde mig massor under denna VFU, och denna arbetsplats kommer jag alltid minnas och eftersträva på min kommande arbetsplats. De gjorde allt för att ta hand om oss och låta oss utvecklas till max. Man fick alltid daglig återkoppling på sitt arbete och diskutera och reflektera kring någon situation. Alla tog sig tid för oss, och jag hade aldrig förväntat mig eller varit med om att alla på en avdelning brytt sig så mycket om oss som dem gjorde på denna plats. Vi var inte bara några studenter, vi var deras kollegor och sina kollegor tar man hand om som sin familj. Här arbetar en välmående arbetsgrupp där man verkligen bryr sig om sina kollegor och patienter. Vilka förebilder!"
/Josefine Norlander, student vid Medicinska fakulteten

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28