Region Östergötland

Ökning av TBE-fall

[2018-03-27]

I Sverige blir omkring 200 till 250 personer om året sjuka i TBE, fästingburen hjärninflammation. Östergötland är ett av flera län där de rapporterade fallen ökat under senare år. Smittskyddsläkare rekommenderar därför personer som vistas mycket i naturen i utsatta områden att vaccinera sig.

Bilden visar fästingar på en arm

Förra året var det 16 kända fall av TBE i Östergötland.

– I och med noggrann smittspårning ser vi att några områden är extra utsatta. Det handlar bland annat om Omberg, ett område norr om Motala och trakerna kring Rejmyre, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Fallen som rapporterats i Östergötland från 2013 och framåt finns markerade på en karta på 1177 Vårdguidens webbplats.

– Just i Östergötland har vi få rapporterade fall från kustnära områden, för vår del handlar det främst om de västra delarna av länet, säger Britt Åkerlind.

Dags att vaccinera sig

Hon rekommenderar personer som vistas mycket i skog och mark, framför allt i de utsatta områdena, att vaccinera sig.

– För att få ett så bra skydd som möjligt inför sommaren bör man påbörja vaccinationen nu i mars, april, säger hon.

De flesta som smittas av TBE får lindriga besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation och kan bli mycket allvarligt sjuka. Vaccin är det enda sättet att skydda sig mot TBE.

Sänkt åldersgräns för extra dos

För personer under 50 år består grundvaccineringen av tre doser. Efter dos tre är man skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver man sedan ta en fjärde dos efter tre år. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart femte år.

Är man 50 år eller äldre när man börjar sin grundvaccinering får man en extra dos. Detta gäller även, oavsett ålder, personer med nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom. Tidigare gavs den extra dosen från 60 års ålder. En av anledningarna till den sänkta åldersgränsen är de senaste årens ökning av antalet TBE-fall.

De flesta vårdcentraler i Östergötland erbjuder vaccination mot TBE. Man kan också vända sig till vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping eller till infektionsmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det finns även privata vaccinationsmottagningar.

Textansvarig: Katarina Nestor, 010-103 71 08