Region Östergötland

Oklart politiskt läge efter valet

[2018-09-10]

Det preliminära valresultatet ger ingen tydlig indikation på hur Region Östergötland kommer att styras under den kommande mandatperioden. Den styrande koalitionen bestående av S, C, L och MP får 49 av de 101 mandaten i regionfullmäktige, vilket är 7 färre än vid förra valet.

Det preliminära valresultatet för Region Östergötland visar att Socialdemokraterna minskat från 37 till 31 mandat. Moderaterna får 23 mandat, vilket är oförändrat sedan valet 2014. Sverigedemokraterna ökar från 10 till 13 mandat. Såväl Centerpartiet som Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ökar från sex till åtta mandat. Liberalerna får oförändrat sex mandat och Miljöpartiet minskar från sju till fyra mandat.

Valresultaten innebär att den styrande koalitionen backar från 56 till 49 mandat.

Det nya regionfullmäktige tillträder vid nästa sammanträde den 15 oktober. Fullmäktige ska då välja ett nytt presidium. Nya nämnder ska väljas vid fullmäktigesammanträdet den 20-21 november och tillträder vid årsskiftet. Regionstyrelsen kan komma att väljas tidigare vid ett extrainkallat regionfullmäktige.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88