Region Östergötland

Ökat stöd från EU till skolgång för barn och ungdomar i nödsituationer och långvariga kriser

[2018-06-04]

Den 18 maj antog EU-kommissionen ett nytt politiskt ramverk för att öka stödet till utbildningsinsatser under nödsituationer och långvariga kriser. Syftet är att barn vars tillgång till utbildning försummats på grund av nödsituationer och kriser snabbare ska kunna gå tillbaka till skolan eller få hjälp genom akuta utbildningsinsatser.

Enligt EU-kommissionen pressmeddelande finns det över 75 miljoner skolbarn i ungefär 35 krisdrabbade länder som saknar fullständig tillgång till skolgång. EU ser sig som världsledande i att ge finansiellt stöd till skolgång för barn i kriser och nödsituationer. Genom det nya politiska ramverk som EU-kommissionen presenterade den 18 maj ska det finansiella stödet öka ytterligare och totalt ska 10 % av EU:s humanitära biståndsbudget gå till utbildningsinsatser.

Ramverket ska gälla från 2019 och har det övergripande syftet presenters genom fyra prioriteringar: förbättra tillgängligheten till skolgång för barn och unga, att bidra med kvalitetsutbildning och lärlingsutbildning, att försäkra att utbildningsinsatser är skyddade från attacker och att införa ett snabbt och innovativt system för utbildningsresponser.

Läs mer om EU:s nya ramverk för ökat stöd till barn och ungdomar i nödsituationer och långvariga kriser här.

Läs faktabladet om utbildningsinsatser i nödsituationer här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75