Region Östergötland

Nytt nummer av Forskning och utveckling

[2018-12-20]

Varför lyckas metoden in vitro-fertilisering (IVF) hos många men inte hos alla? Nu undersöker Linköpingsforskare om sädesvätskan har egenskaper som kan förbättra resultaten. Läs mer i det nya numret av tidningen Forskning och utveckling på tema reproduktionsmedicin.

Bilden visar förstasidan på tidningen Forskning och utveckling.

I studien SENAVA vid Reproduktionsmedicinskt centrum får kvinnor sädesvätska från mannen på försök vid IVF-behandlingen, i samband med att äggen tas ut.

– Först när studien summeras kommer vi att se om det föds fler barn i gruppen som får sädesvätska, säger Susanne Liffner, medicinskt ansvarig överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, och doktorand i studien.

Om en fruktsam spermie kan ge sig till känna redan inför IVF-behandlingen skulle fler behandlingar kunna lyckas. Inom SENAVA tar reproduktionsbiologerna vid Linköpings universitet reda på vilka signaler som spermier och sädesvätska sänder ut till kvinnans immunförsvar.

– Vi ser att det finns skillnader mellan fertila män och män med oförklarad fertilitet, säger biologen Manuel Alvarez-Martinez, Linköpings universitet.

I temat intervjuas fler forskare om sin forskning infertilitetsbehandlingar, preventivmedel och mänskliga konsekvenser av att fler blir till genom både IVF och ägg- och spermiedonation.

Möt två nya professorer på områden där mycket händer. Näringsfysiologen Marie Löf hittar nya sätt att nå ut med hälsoråd med hjälp av den nya tekniken. Kirurgen Torsten Olbers arbetar kliniskt med fetmakirurgi på Vrinnevisjukhuset och forskar samtidig på metoderna och på metabola tillstånd i kroppen.

Förlossningsskador omges av smärta, skam och skuld och både drabbade kvinnor och vårdpersonal har hamnat i skymundan. Det ser Eva Uustal, som vill öka kunskapen på området. Hon är expert på förlossningsskador på Universitetssjukhuset i Linköping och Årets Alumn vid Linköpings universitet. Hon intervjuas i ett personligt reportage.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet i samverkan, och lyfter aktuell forskning på det medicinska området från Östergötland och Sydöstra sjukvårdsområdet.