Region Östergötland

Nytt nummer av Forskning och utveckling

[2018-05-23]

Hur kan vården utveckla kognitiva tester som ännu tidigare upptäcker demens? Hur ser det ut i hjärnan när Alzheimers sjukdom sprids? Det kan du läsa om i det nya numret av Tidningen forskning och utveckling. Temat är neurodegenerativa sjukdomar i hjärnan.

Bilden visar framsidan på tidningen med en läkare.

Till de neurodegenerativa sjukdomarna i hjärnan hör Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, där mycket forskning pågår i både vården och på universitetet i Östergötland. Magasinet ges ut gemensamt av Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, och lyfter aktuell forskning från Östergötland.

Anna Segernäs Kvittning, distriktsläkare vid Vårdcentralen Ekholmen, har valt att forska om demens. Tillsammans med Minnesmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping värderar hon och utvecklar kognitiva tester för att upptäcka demenssjukdom tidigare.

- Det finns mycket att vinna på att få rätt diagnos tidigt i sjukdomsförloppet, säger Anna Segernäs Kvitting.

Friska processer i hjärnan

Vi intervjuar också Linköpingsforskarna som ligger i världstäten när de kunnat visa hur demens sprids i hjärnan. Varför det ändå tar så lång tid till läkemedel beskriver professor Stig Linder i en krönika. Genom att studera de friska processerna i hjärnan kan man lära mycket, menar den amerikanske forskaren Walker Jackson, som ska undersöka detta på sitt nya forskarlabb i Linköping.

Ett annat reportage berättar om universitetssjukvården som nu utvecklas i primärvården.Sedan 2017 finns inom Primärvårdscentrum två så kallade universitetssjukvårdsenheter, Ödeshög och Kärna-Ekholmen. Vårdcentralen Ödeshög är glesbygdsvårdcentralen med hög forskartäthet, som forskar på allt från resistenta bakterier till tarmflora.

– Det känns fantastiskt roligt att det bedrivs så mycket forskning här på Vårdcentralen Ödeshög, och utvecklande för övriga medarbetare. Det är viktigt att prioritera forskning for att utveckla vården och förbättra för patienterna, säger Eva Friberg, verksamhetschef.

"Vitrockhypertoni" ett faktum

I ett SCAPIS-projekt har studiedeltagare själva mätt blodtrycket hemma varje dag. Som forskare i studien kunde professor och överläkare Fredrik Nyström se att de flesta deltagarna fick ett lägre blodtrycksvärde hemma jämfört med när det mättes i vården. "Vitrockhypertoni" benämner Fredrik Nyström fenomenet i artikeln.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28