Region Östergötland

Nytt EU-system för reseuppgifter och resetillstånd - Etias

[2018-05-02]

Den 25 april nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentets företrädare en överenskommelse om ett nytt EU-system för reseuppgifter och resetillstånd, Etias. De nya reglerna har enligt EU-kommissionen syftet att stärka den EU:s inre säkerhet och förhindra illegal invandring genom att möjliggöra förhandskontroller av tredjelandsmedborgare som inte måste ha visum för att resa in i Schengenområdet.

Ett nytt system, kallat Etias, för reseuppgifter och resetillstånd är på väg att bli verklighet. I det nya systemet ska tredjelandsmedborgare som inte måste ha visum för att resa in till Schengenområdet ansöka om resetillstånd innan avresan. Tillståndet kan resande ansöka om online och kräver en betalning på 7 euro per ansökan. När en ansökan skickas in testas den mot olika EU-databaser och Europoldatabaser. Om ingen träff på ansökan kan registreras kommer ett resetillstånd utfärdas automatiskt men om en träff uppstår kommer relevanta myndigheter att behandla ansökan manuellt och då kan resetillstånd in till EU nekas.

Enligt EU-kommissionen är Etias menat att stärka EU:s inre säkerhet, förhindra illegal invandring, skydda folkhälsan i EU och förenkla identifieringen av personer som kan utgöra en risk genom att fånga upp dem i systemet innan de anländer till de yttre gränserna.

Nästa steg är att förordningen ska överlämnas till Europaparlamentet för omröstning och därefter ska den lämnas till rådet för antagande.

Läs mer om beslutet kring Etias här.
Läs mer om bakgrunden till hur EU arbetar för att stärka sina gränser här.