Region Östergötland

Nya forskningsdirektören på plats

[2018-03-26]

Nu är regionens nya forskningsdirektör på plats. Mats Ulfendahl har arbetat sina första två veckor. "Det känns roligt att sätta igång och utmanande med hela bredden av forskningsfrågor som finns i regionen", säger Mats Ulfendahl.

 
   Mats Ulfendahl

Den första veckan rivstartade Mats Ulfendahl på det nya jobbet med att representera Region Östergötland i en nationell paneldebatt vid ett möte om precisionsbehandlingar i vården tillsammans med LiU-forskaren Mikael Benson. Han har också inlett samarbeten med produktionsenheternas forskningschefer, FoU-enhetens ledning och träffat olika verksamheter i regionen och universitetet.

– Jag har mina rötter i sjukvårdsfrågorna, men nu är det också regional utveckling, trafik, kultur och mycket annat som finns i regionens forskningsområden. Det känns stimulerande och jag får lära mig så mycket nytt, säger Mats Ulfendahl.

Processerna för att utveckla och förverkliga forskning går på bredden över ämnesområdena, och det är dem han brinner för att utveckla. I sin roll ska han bland annat kvalitetsgranska, stödja och skapa nätverk, både i och utanför regionen.

– Jag vill kunna lyfta forskningen i regionen inom de system vi har och också till den politiska nivån. Det är viktigt att våra forskningsresultat och behov blir synliga, säger Mats Ulfendahl.

Har haft olika roller

Tidigare har Mats Ulfendahl haft olika roller i svenskt forskningsliv, bland annat som huvudsekreterare på Vetenskapsrådet, som ordförande i Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation och forskare i experimentell audiologi på Karolinska Institutet. Nu vill han ge forskningen i Östergötland en större nationell förankring och tänker marknadsföra den på olika nationella arenor där han är van att agera.

Kvalitetsfrågorna är något engagerar honom. Att dålig forskning är sämre än ingen forskning alls, det är ett motto som han skaffat sig med tiden.

– Dåligt riggade projekt kostar tid och pengar utan att tillföra nytta. För att vår forskning ska blir bra och användbar behöver vi i organisationen bygga bra strukturer som stödjer den, och vi behöver också kvalitetsgranska, säger Mats Ulfendahl.

Men det är också ett problem att det avsätts för lite tid till forskning i vården där dagliga produktionsmål ofta får gå först.

– Jag tror att vi behöver bli bättre på att se prislappen över tid, en satsning på forskningstid som vi gör i dag som faktiskt utvecklar vården och sparar pengar på några års sikt, säger Mats Ulfendahl.

Efter många år har han slutat sin anställning på Karolinska Institutet och forskar inte längre själv. Rollen som forskningsdirektör kommer att kräva hans fulla engagemang, tror han. Däremot är han kvar som ordförande i Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation där han får inblick i olika forskningsfrågor.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 77 85