Region Östergötland

Nya akuten på Vrinnevisjukhuset invigd

Bilden visar invigningen

[2018-03-09]

Nu är den nya akutmottagningen och ambulansintaget på Vrinnevisjukhuset i Norrköping invigt. Akutsjukvården för både barn och vuxna samlas i moderna lokaler med ny röntgendiagnostik. ”En oerhört rolig fredagseftermiddag”, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Bilden visar den nya akutröntgen.

Han klippte av bandet tillsammans med regiondirektör Krister Björkegren i den helt nya ambulanshallen. Stämningen var god och många ville vara med under invigningen.

­– Det känns fantastiskt att få vara med på den här invigningen. Det här ger goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla en redan bra akutsjukvård och göra den ännu bättre för både patienter och medarbetare, sa regiondirektören.

Politikern Mats Johansson var inne på samma spår:

­­– Att få inviga den nya akutmottagningen med en sammanhållen akutsjukvård är oerhört betydelsefullt. Östergötland klarar sig inte utan den kraft som vårdens medarbetare står för på Vrinnevisjukhuset.

Samla akutsjukvården

Nu samlas all akutsjukvård centralt på Vrinnevisjukhuset. Den nya akuten är både större till ytan och har bättre lokaler för att bedriva effektiv akutsjukvård. Dessutom har en akutröntgen integrerats i akutmottagningen. Tre olika röntgenlabb för datortomografi, skelettröntgen och ultraljud ligger i direkt anslutning till de nya akutrummen och möjliggör snabbare diagnostik.

Barnakuten ligger i en egen del av akutmottagningen, men entrén blir gemensam för alla som söker akut vård oavsett ålder och tid på dygnet. Samtidigt invigs även den nya ambulanshallen med plats för sex ambulanser mot tidigare fyra.

Med på invigningen var även verksamhetschefen för akutkliniken Erik Müssener.

– Det är fantastiska lokaler vi kommer in i nu, som är byggda för att bedriva akutsjukvård i. Dessutom med närhet till röntgen. Nu är lokalerna anpassade efter våra behov, säger han.

Den nya akutmottagningen öppnar för patienter natten mellan måndagen och tisdagen den 12-13 mars.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85