Region Östergötland

Nya EU-regler ska göra det säkrare att boka paketresor

[2018-07-04]

Den 1 juli träder nya EU-bestämmelser i kraft som ger stärkt konsumenträtt till resenärer som bokar olika typer av paketresor. Reglerna anses vara bättre anpassade till dagens digitala bokningstjänster och ska därför ge ett mer fullbordat skydd.

EU-direktivet för paketresor från 1990 infördes för att ge ett brett konsumentskydd i samband med bokningar av paketresor. I juli 2013 presenterade EU-kommissionen ett förslag på hur direktivet kunde uppdateras för att anpassa direktivet till dagens digitala bokningstjänster. Nu har snart 5 år passerat och det uppdaterade direktivet trädde i kraft den 1 juli.

De nya reglerna innebär övergripande att fler krav ställs på företag som arbetar med och kring paketresor, främst företag som genomför försäljning samt planering av resor. Genom de nya reglerna måste bland annat tydligare information till resenärer finnas tillgängligt enligt krav som ställs på företagen. Det innebär främst att pris, tydlig information om paketresans innehåll och resenärernas rättigheter måste informeras om. Resenärer ska även kunna avboka resor enklare, pengar ska kunna återbetalas om exempelvis företaget går i konkurs och ersättningsansvar i samband med problem under resan ska stärkas.

Enligt EU-kommissionen kommer de nya reglerna gynna cirka 120 miljoner resenärer bara under denna sommar.

Läs mer om de nya reglerna för paketresor här