Region Östergötland

Ny studie visar att EU:s medlemsstater förlorade nästan 150 miljarder euro år 2016 i missade momsintäkter

[2018-09-26]

Europeiska kommissionen har offentliggjort en ny studie som visar att EU:s medlemsländer förlorar stora inkomster på missade momsintäkter. Dagens siffror visar att en reform av det nuvarande EU-mervärdesskattesystemet kombinerat med ett bättre samarbete på EU-nivå behövs för att stoppa den negativa trenden

Den så kallade "VAT Gap" visar skillnaden mellan de förväntade momsinkomsterna och det belopp som faktiskt har samlats in. Medan medlemsstaterna har gjort mycket arbete för att förbättra momsinsamlingen, visar dagens siffror att det krävs mer arbete, för att medlemsstaterna fullt ut ska kunna utnyttja momsinkomsterna i sina budgetar.

Pierre Moscovici är kommissionens ledamot gällande frågor i ekonomi och finans, skatter och tullfrågor. Han menar att det har skett en förbättring i det stora hela, men att det är oacceptabelt mycket pengar som försvinner. Moscovici menar även att en väsentlig förbättring kommer ske genom den momsreform som EU-kommissionen föreslog för ett år sedan. Han uppmanar medlemsländerna att gå vidare med det slutgiltiga mervärdesskattesystemet före valet till Europaparlamentet 2019.

Medlemsstaternas individuella momsintäkter varierar fortfarande ordentligt. Momskvoten minskade i 22 medlemsstater där Bulgarien, Lettland, Cypern och Nederländerna var tydligast exempel. Momskvoten ökade i de sex medlemsstaterna Rumänien, Finland, Storbritannien, Irland, Estland och Frankrike. I de nominella värdena minskade momskvoten med 10,5 miljarder euro till 147,1 miljarder euro 2016. Detta är en minskning till 12,3% av de totala momsintäkterna jämfört med 13,2% året innan.

Medan stora framsteg har gjorts för att förbättra momsintäkterna samt administrationen på EU-nivå, bör alltså medlemsstaterna nu gå vidare till den nya, breda reformen som EU-kommissionen släppte förra året för att minska momsbedrägerierna inom EU:s system. Omstarten och den nya reformen kan förbättra och modernisera systemet för både regeringar och företag. Vilket i sin tur kan generera ett mer robust och enklare system. Mer information om rapporten finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75