Region Östergötland

Ny professor med fokus på förlossningsvård

[2018-10-08]

Hallå där Marie Blomberg, nybliven professor i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet.

Bilden visar Marie Blomberg

Vilket blir ditt forskningsområde som professor?

– Tillsammans med min forskargrupp tänker jag fortsätta ta reda på hur mammans BMI och vikt påverkar förlossningsförloppet. En annan intressant grupp är kvinnor med diabetes av olika typer. Vi kommer utöka vårt samarbete med prekliniska forskare för att titta närmare på hormonreceptorer i livmodern och hur andra proteiner spelar roll för värkarbetet under förlossningen.

– Vi intresserar oss också för diagnostik av bäckenbotten och varför risken för allvarliga förlossningsbristningar förefaller vara mindre hos obesa kvinnor jämfört med normalviktiga. Glädjande har vi precis rekryterat en barnmorska till forskargruppen, ett viktigt tillskott som möjliggörs av en BKC satsning. Det övergripande syftet för vår forskning är att vi ska ha ett individualiserat och professionellt omhändertagande av obesa kvinnor i förlossningsvården.

Du kommer att kombinera forskning och kliniskt arbete i förlossningsvården. Ser du fördelar för ditt kliniska arbete?

– Absolut. Att pågående studier diskuteras kontinuerligt på förlossningen och ny kunskap inhämtas ger ett förändrar arbetssätt. Ju mer kunskap och förståelse vi får desto mer kan vi vässa våra åtgärder i den kliniska vardagen.

Vinner också forskningen på att du jobbar kliniskt?

– Ja, lika självklart, att vara en del av vården ger mig möjlighet att se vilka forskningsfrågeställningar som är viktiga och aktuella att belysa. Det var genom en observation på förlossningsgolvet som mitt intresse för forskning om fetma graviditet och förlossning en gång uppstod.

Vad gör att du vill satsa på detta?

– Jag ser det som en utmaning, en möjlighet att se hur långt vi i forskargruppen kan komma.

Det är roligt att utveckla alla dessa områden men mest av allt att se medarbetare växa och bli duktiga forskare och kliniker.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28