Region Östergötland

Ny närsjukvårdsdirektör i öster utsedd

[2018-12-21]

Lena Bergvin Lundqvist har utsetts till ny närsjukvårdsdirektör för östra länsdelen. Hon kommer närmast från försvars- och säkerhetskoncernen Saab, där hon genom åren haft olika chefsbefattningar.

Lena Bergvin Lundqvist har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar. Idag är hon stabschef inom Saabs affärsområde Support and Services. Hon har även arbetat inom apoteksbranschen med utveckling av hälsofrämjande tjänster och sjukhusapotek och lett forskningsrelaterad verksamhet om människa-maskin-system på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). I grunden är hon civilingenjör i datateknik.

I sin nya roll vill Lena Bergvin Lundqvist vara med och bidra till lösningar på de olika utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Hon nämner kompetensförsörjning och införande av ny teknik och nya arbetssätt som ett par exempel.

– Jag ser fram emot uppdraget som närsjukvårdsdirektör med spänning och ödmjukhet. Jag tycker om att arbeta i organisationer som bidrar till den gemensamma nyttan. Sjukvården är en intressant och viktig verksamhet där det finns en hög kompetens att förvalta. Även ledarskapet lockar, att arbeta för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och bidra till att vi kan leverera bästa möjliga vård.

Lena Bergvin Lundqvist efterträder Monica Hagman, som går i pension, och kommer att börja sin nya tjänst i mitten av mars nästa år.

– Jag är glad över att hälsa Lena Bergvin Lundqvist välkommen som ny närsjukvårdsdirektör. Hon är en mycket kompetent och erfaren ledare och kommer att kunna tillföra mycket till vår organisation, bland annat genom att bidra med andra perspektiv, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88