Region Östergötland

Ny miljöcertifiering i Region Östergötland

[2018-06-04]

Nu har det första centrumet i Region Östergötland miljöcertifierats enligt internationell standard. ”Det här är en kvalitetsstämpel och numera genomsyrar miljöfrågorna hela vårt system”, säger produktionsenhetschefen Elisabeth Kristiansen.

Att Barn- och kvinnocentrum (BKC) fick börja med att införa det nya gemensamma miljöledningssystemet beror på flera saker. Dels fanns viljan att arbeta med miljöfrågor där, dels hade man redan kännedom om hur det är att arbeta med kvalitetsledningssystem. Dessutom var centrumet lagom stort.

Produktionsenhetschef Elisabeth Kristiansen berättar om vad arbetet har lett till:

– Våra medarbetare har fått en utökad kompetens och medvetandegrad inom området miljö. Vi ser att var och en faktiskt kan göra skillnad. En viktig lärdom är att vi inte ser miljö som en isolerad del i arbetet utan som en integrerad faktor i vardagen.

Identifierat miljöfaktorer
Just att miljö integreras i ordinarie verksamhet är en punkt som BKC får beröm för i den externa revisonen. Ledningens engagemang är ytterligare en.

Elisabeth Kristiansen påpekar också att Region Östergötland är en stor koncern och att medarbetarna därför kan förvänta sig att regionen tar ett stort ansvar för miljön, inte minst med tanke på kommande generationer.

BKC har identifierat ett antal miljöfaktorer som är av stor betydelse för verksamheten. Dessa är bland annat kommunikation, resor, kemikalier, läkemedel (där lustgasdestruktion är en viktig del), förbrukningsmaterial och avfall. Nämnas kan också att distansmöten via Skype har ökat markant.

Firade med tårta
Certifikatet överlämnades i dag under högtidliga former och firades med tårta. En av talarna var regionråd Margareta Fransson (MP):

– Jag är otroligt imponerad av allt arbete som ni har lagt ner. Nu har vi förutom vård i världsklass även miljö- och klimatsmart vård.

Hon får medhåll av regiondirektör Krister Björkegren:

– Verkligen roligt och bra jobbat av alla inblandade. Det är en stor vinst att våra verksamheter får kännedom om sin miljöpåverkan. Det är också positivt att vi genom certifieringen får hjälp att prioritera miljöfrågor, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Nu fortsätter miljöarbetet i Region Östergötland, samtliga centrum ska vara miljöcertifierade år 2020.

– Vi har byggt en stabil grund att stå på för kommande centrum så nu blir det enklare för nästa centrum som ska miljöcertifieras, säger Lisa Nilsson, verksamhetsutvecklare Miljö.

Arbetet på Folktandvården och Centrum för verksamhetsstöd och utveckling är redan i gång.

Bilden ovan: Lena Ring, Lisa Nilsson, Elisabeth Kristiansen och Sara Axbom när BKC tog emot certifikatet av Miljö och säkerhet .

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

 

 • Beslutet att regionen ska införa ett certifierat miljöledningssystem togs 2015.
 • Arbetet på Barn- och kvinnocentrum har pågått de senaste två åren
  tillsammans med miljö- och säkerhetsenheten.
 • Certifikatet godkändes under våren av det externa certifieringsbolaget
  Qvalify.
 • Det certifierade miljöledningssystemet är ett av tre miljömål som
  regionen har satt upp. De andra två är klimatneutral respektive giftfri
  verksamhet.