Region Östergötland

Ny lag för bättre samordning

Bilden visar ett planeringsmöte

[2018-01-15]

Från årsskiftet gäller en ny lag som ställer högre krav på Region Östergötland och länets kommuner att samverka när någon skrivs ut från sjukhus.

Syftet med den nya lagen är att samordna vård och omsorg bättre för personer som behöver samordnade insatser från kommun eller öppenvård när de skrivs ut från sjukhus. Som komplement till den nya lagen har Region Östergötland och länets kommuner också träffat en gemensam överenskommelse som ska förbättra processen för dem som skrivs ut från sjukhus.

– Syftet är att vi ska minska väntetiderna för dem som skrivs ut, öka tryggheten och tillsammans ge bättre vård och omsorg, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i Samråd vård och omsorg.

– Som invånare och patient ska man känna sig trygg när man skrivs ut från sjukhus och veta att det finns en god planering för fortsatt vård och omsorg, säger Anna Johansson (S), ordförande i omsorgs- och socialnämnden i Mjölby och vice ordförande i Samråd vård omsorg.

En av förändringarna är att öppenvården, framför allt vårdcentralerna, får ett tydligare ansvar för att starta den gemensamma planeringen och samordna insatserna. När en person skrivs ut från sjukhus och behöver samordnade insatser från region och kommun, ska öppenvården utse en fast vårdkontakt som kallar till ett planeringsmöte där en samordnad individuell plan, en så kallad SIP, upprättas. Det mötet ska oftare hållas i hemmet eller på en öppenvårdsmottagning, efter utskrivningen.

"Individuella behov styr"

– Det är personens individuella behov som styr var och när planeringen sker, förklarar Rolf Östlund, närsjukvårdsdirektör i centrala Östergötland. Ibland kanske sjukhuset är bäst, men oftare är det bättre att träffas hemma hos personen eller på en mottagning. Men alla ska förstås veta vart de kan vända sig om de har frågor när de skrivs ut från sjukhus.

Den gemensamma planeringen ska dock sätta igång i god tid före utskrivning och pågå under hela vårdtiden. Redan när en patient skrivs in ska sjukvården bedöma om det finns behov av insatser efter utskrivningen. I så fall ska alla berörda parter meddelas senast inom ett dygn. Det är för att de ska kunna börja planera sina insatser, så allt är förberett när personen ska åka hem från sjukhuset.

– Hela utgångspunkten för den nya lagen är att det är personens egna behov och berättelse som ska styra planeringen, säger Linda Ljungqvist, omsorgsdirektör i Linköpings kommun. Därför kommer många att få fler frågor under tiden de ligger inlagda, för att vi tillsammans ska kunna planera för en trygg och säker utskrivning i god tid.

Textansvarig: Anchi Alm, 010-103 77 85