Region Östergötland

Ny familjecentral i Tannefors har invigts

[2018-01-11]

Barnavårdscentral, öppen förskola och råd och stöd kring familjefrågor på en och samma plats. Idén blev verklighet när familjecentralen i Vårdcentralen Tannefors lokaler invigdes i dag.

Bilden visar bandet som knyts av politiker från kommunen och regionen.Bilden visar besökaren Alfred.

– Vi vill vara en lättillgänglig och trygg mötesplats för föräldrarna och kunna stötta när det behövs, säger Anette Lagergren, verksamhetschef på Vårdcentralen Tannefors.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings kommun, och riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0 till 5 år. Idén är att lättare kunna samarbeta och hitta lösningar för olika behov. Genom att låta BVC-sköterskor, socialsekreterare och processtödjare jobba nära den öppna förskolan, hoppas man förstärka det som familjer mår bra av och tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Under samma tak

Bland de familjer som hunnit besöka verksamheten sedan öppningen den öppnades i höstas har lovorden varit många. Närheten till barnavårdscentralen, de ljusa och fräscha lokalerna och lättillgängligheten är några exempel. Just lättillgängligheten var även något Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, lyfte i sitt invigningstal.

– Det underlättar att vara under samma tak, kommun och region. En bra samverkan mellan oss är det bästa för barnet, säger Kaisa Karro (S).

Bilden överst: Freja-Marielle 9 månader med mamma Maritta besökte invigningen.

Textansvarig: Hanna Olsson, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28