Region Östergötland

Ny dagkirurgisk klinik vid Universitetssjukhuset invigd

Bilden visar deltagare på invigningen.

[2018-08-17]

I dag invigdes den nya dagkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping. Därmed är hela vårdkedjan för bröstcancerpatienter samlad på ett ställe. Kliniken blir en spjutspetsenhet för utveckling av dagkirurgisk verksamhet.

Bilden visar Magnus Vegfors, verksamhetschef för dagkirurgiska kliniken, Ann Josefsson, centrumchef, och regionstyrelsens ordförande Mats Johansson.

Våren 2017 beslutade regionstyrelsen att investera i två nya operationssalar för dagkirurgi i O-huset på US. Nu står kliniken färdig och idag invigdes den under högtidliga former.

– Det sammanhållna vårdflödet och en sammanhållen lokallösning innebär en trygghet för patienterna, en ökad flexibilitet och är också bra för medarbetarna, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S), som klippte bandet.

Patienter från hela länet

Klinikens tillkomst innebär att hela vårdkedjan för kvinnor med misstänkt eller diagnosticerad bröstcancer samlas i ett och samma hus. Här kommer patienter från hela länet nu att kunna undersökas, utredas och behandlas.

– Vi var först i landet att göra bröstcanceroperationer i dagkirurgi och det har fungerat mycket väl. Det finns evidens för att dagkirurgi är säkert och att det är bra för patienterna, säger Ann Josefsson, chef för Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård.

Kliniken bemannas av ett väl sammansvetsat team med narkos- och operationssköterskor, undersköterskor och narkosläkare som har lång erfarenhet av att arbeta med dagkirurgi.

Utöver bröstkirurgin kommer operationssalarna även att användas för annan dagkirurgi, däribland urologi, strumaoperationer, ortopedi och ryggkirurgi. Kliniken är tänkt att bli en spjutspetsenhet för utveckling av dagkirurgisk verksamhet så att fler diagnoser som i dag opereras i slutenvårdskirurgi ska kunna göras inom dagkirurgi.

– Det här kommer att bli en bra enhet för att producera högkvalitativ vård patientsäkert och kostnadseffektivt. Ett mål är också att vi ska kunna ta hem en del av de operationer som vi köper från andra vårdgivare och därmed erbjuda fler östgötar vård på hemmaplan, säger Ann Josefsson.

– Det blir ett viktigt uppdrag att fortsätta se över vad som kan polikliniseras med bibehållen hög kvalitet, säger Ann Josefsson.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88