Region Östergötland

Ny ansvarig för nyhetsbrevet

[2018-08-29]

Alla medarbetare är tillbaka på EU-kontoret i Bryssel, redo för höstens utmaningar. Ansvaret över det veckoenliga nyhetsbrevet, med relevant omvärldsbevakning ur ett östgötskt perspektiv, lämnas nu över till kontorets nya praktikant.

I EU-kontorets uppdrag ingår veckoenlig omvärldsbevakning där aktuella EU-nyheter utifrån ett östgötskt perspektiv sprids till medarbetare på Region Östergötland och till andra intresserade. EU-kontoret bevakar främst de frågor Region Östergötland arbetar med på hemmaplan, som exempelvis näringsliv och arbetsmarknad, kultur och natur, samhällsplanering samt andra områden med betydelse för den regionala utvecklingen. Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och om andra aktörer som söker samarbeten i gränsöverskridande projekt samt rapportering från olika konferenser.

Ny ansvarig för nyhetsbrevet är kontorets nya praktikant och informationsansvarig, Sebastian Björk, som med start denna vecka kommer att samla information och producera nyheter för EU-kontorets räkning. Ni som prenumererar eller har tillgång till nyhetsbrevet på andra sätt är varmt välkomna att lämna synpunkter om nyhetsbrevets innehåll. Om någon nyhet är extra intressant får ni gärna ställa frågor om innehållet så kommer vi på EU-kontoret att bistå med den hjälp som behövs för att ni ska få rätt information eller guidning vidare.

För synpunkter eller reaktioner, mejla till: Sebastian.Bjork@regionostergotland.se

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75