Region Östergötland

Ny Europeisk arbetsmyndighet (ELA)

[2018-03-28]

Med utgångspunkt i Jean-Claude Junckers tal till Unionen i september 2017 har initiativen för ett mer socialt EU tagit form. I november antogs den sociala pelaren och den 13 mars 2018 blev det klart att EU kan få en ny europeisk arbetsmyndighet.

Idag lever eller arbetar över 17 miljoner européer i ett annat medlemsland än det som de ursprungligen kommer ifrån. Det medför att levnads- och arbetsvillkor ofta ser olika ut mellan medlemsländerna och att det krävs ett ökat samarbete mellan medlemsländerna för att bemöta de utmaningar som uppstår. Den 13 mars lämnade EU-kommissionen in ett lagförslag om en europeisk myndighet med syftet att förenkla vardagen för individer med arbete i andra länder och för att underlätta arbetet för nationella myndigheter som ansvarar för medborgarnas arbetssituation. ELA är ett av många sociala initiativ som genomförts sedan september 2017 då Jean-Claude Juncker höll sitt tal till Unionen och sammantaget pekar riktningen mot ett mer social sammansvetsat Europa.

Arbetsmyndigheten ska ansvara för att göra information tillgänglig för individer och arbetsgivare och upplysa dessa om deras rättigheter och skyldigheter. Den ska också främja samarbete gällande EU-lagstiftning och arbetsmarknadsutmaningar mellan medlemsländer. Myndigheter på nationell nivå ska också kunna få stöd både på operationell samt teknisk nivå från myndigheten och med tiden utveckla rutiner för välfungerande samarbeten.

På ELA kommer det arbeta människor från kommissionen och representanter från varje EU land och tanken är att myndigheten kommer anställa cirka 140 personer. Var myndigheten ska verka ifrån är inte bestämt ännu men redan 2019 ska arbetet vara inlett och 2023 ska myndigheten vara 100 % operationell.

Läs mer om arbetsmyndigheten (ELA) här
Läs frågor och svar om arbetsmyndigheten här