Region Östergötland

Ny EU-rapport om inställningen till invandrare och invandring presenterad

[2018-05-02]

I oktober 2017 genomförde EU-kommissionen en specialbarometer om inställningen till invandrare och invandring i EU. Nu har resultatet presenterats i en rapport som visar att Europas befolkning är generellt sätt positiv till såväl invandring som till vad invandrare tillför deras respektive länder. Invandring är sedan 2015 Européernas viktigaste politiska fråga.

Sedan 2015 är invandring den viktigaste frågan för EU:s medborgare enligt flera mätningar kring vilka frågor som anses politiskt betydelsefulla. Nu har EU-kommissionen genomfört en ny studie om inställningen till invandrare och invandring. Över 28,000 svar samlades in av EU-kommissionen under oktober månad via en specialbarometer för att mäta inställningen gentemot invandring och invandrare. Genom barometern besvarade de tillfrågade frågor om deras generella inställning till invandrare, deras personliga erfarenhet av invandrare samt frågor om integration och vilka roller olika aktörer kan spela inom integrationsprocessen. Nu finns rapporten utifrån barometern tillgänglig att ladda ner.

Resultatet från barometern går att läsa i sin helhet via länken nedan men här är några utdrag på vad barometern visade:

• 60 % av de svarande var bekväma med att ha sociala relationer med invandrare och samma andel har redan sociala relationer med invandrare i form av familj eller vänner.
• 69 % av de tillfrågade ansåg att integration är en nödvändig investering för deras land på lång sikt.
• 54 % ansåg att invandrare från länder utanför EU är väl integrerade i deras lokala samhälle.
• 37 % av Européerna anser att de är väl informerade om hur många invandrare det finns i EU och andelen invandrare som är illegala.
• 53 % av de tillfrågade ansåg att negativ rapportering från media kring invandrare är ett stort hinder för integrationen i deras land.

I rapporten presenteras både de övergripande resultaten av barometern såväl som resultat utifrån varje lands tillfrågade personer.

Läs mer om rapporten och barometern samt klicka dig vidare för att ladda ner hela rapporten via denna länk