Region Östergötland

Nu kan nya aktörer ansöka om att öppna Europa direkt-kontor

[2018-03-20]

EU-kommissionen har öppnat en ny förslagsinfordran som ger offentliga organ chansen att söka verksamhetsbidrag och tekniskt bistånd för att driva Europa direkt-kontor (EDIC). Kontoren kan genom infordran få drivas mellan 2018-2020 i syfte att förmedla information och främja diskussion om EU-frågor på lokal- och regional nivå. Östergötland är ett av länen där kontor kan öppnas.

EU-kommissionen ger stöd till en rad Europa direkt-kontor runt om i EU:s medlemsstater och i Sverige är kontoren placerade i 11 städer. Nu har det publicerats en ny förslagsinfordran där de län som inte har något EDIC kontor kan ansöka om att driva kontor mellan 2018-2020. De sökande som väljs ut kommer ha tillgång till tekniskt bistånd samt verksamhetsbidrag som ska utmynna i att kontoret tar sig an en rad kommunikationsrelaterade uppdrag. Det främsta syftet är att skapa ett brett nätverk av kontor med uppgiften att förmedla information och främja diskussion om EU-frågor med relevans för allmänheten. Informationen ska spridas på regional- och lokal nivå samt i samarbete med andra informationsnätverk och kontaktpunkter.

De län som kan ansöka om att driva ett kontor är NUTS 3 klassificerade och gäller:
SE121 Uppsala län, SE122 Södermanlands län, SE123 Östergötlands län, SE124 Örebro län, SE125 Västmanlands län, SE212 Kronobergs län, SE213 Kalmar län, SE214 Gotlands län, SE311 Värmlands län, SE312 Dalarnas län, SE321 Västernorrlands län, SE322 Jämtlands län.

Annan viktig information: Lägsta årliga verksamhetsbidrag: 25 200 euro (proportionellt minskat till 12 600 euro för 2018). Högsta årliga verksamhetsbidrag: 27 720 euro.

Tidsfrist för frågor och klargöranden: 23 april 2018, kl. 16.00

Sista ansökningsdag: 7 maj 2018, kl. 16.00

För mer information kontakta Region Östergötlands EU-kontor eller läs mer här.