Region Östergötland

Nu finns förenade anställningar för fler

[2018-09-24]

Sedan slutet av sommaren kan flera yrkesgrupper forska, utbilda och arbeta kliniskt samtidigt. Huvudarbetsgivare är Linköpings universitet även om tjänsterna finansieras av både Region Östergötland och universitetet. ”Vi är väldigt glada över att ha avtalet på plats”, säger HR-direktör Zilla Jonsson.

Bilden visar sjukvårdspersonal under en operation.

Det heter förenade anställningar och innebär att medarbetaren är anställd av Linköpings universitet, men arbetar i båda organisationerna.

Tidigare har konceptet enbart varit tillgängligt för läkare, men nu gäller det alltså även för andra legitimerade vårdyrken.

– Vi ville utöka möjligheten till andra kategorier än läkare och vänder oss nu till alla våra medarbetare som har en akademisk bakgrund. Det skapar förutsättningar för flera yrkeskategorier att få en akademisk karriärutveckling, säger Zilla Jonsson, regionens HR-direktör.

Även forskningsdirektör Mats Ulfendahl uppskattar det nya avtalet.

– I en modern hälso- och sjukvård är det en självklarhet att forskning och utbildning ska kunna bedrivas av alla personalkategorier. Att förenade anställningar nu kan finnas brett är ett viktigt steg i samarbetet med universitetet och ett styrkebesked för Region Östergötland, säger han.

Tre olika delar

Kombinationstjänsten består av tre lika stora delar. Dessa är kliniskt arbete inom regionen, samt forskning och utbildning vid universitetet. Titeln på universitetet är professor eller universitetslektor och även en viss del administrativt arbete ingår.

– Alla tre områden är otroligt viktiga, det patientnära arbetet varvas med forskning och utbildning. Det är ett sätt att utvecklas inom sin profession både inom regionen och universitetet, säger Zilla Jonsson.

Hon påpekar också att satsningen å ena sidan handlar om att ta tillvara på medarbetarnas intresse, å andra sidan om att tillgodose verksamheternas behov.

– De här kombinationsanställningarna har sikte på vår långsiktiga kompetensförsörjning, säger Zilla Jonsson.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85