Region Östergötland

Nöjda turister återvänder gärna till Östergötland

Bilden visar ett par vid havet.

[2018-10-12]

Under sommaren 2018 har en besöksundersökning genomförts i Östergötland. Över 500 personer intervjuades på tio olika platser i regionen. Resultatet visar att Östergötland är ett besöksmål man gärna återvänder till och rekommenderar till sina nära och kära.

Natur och friluftsliv är den främsta anledningen att besöka Östergötland för de utländska besökarna. Svenskarna svarar oftast "strosa runt", besöka museum eller utställning och besöka släkt och vänner på frågan om den huvudsakliga anledningen till besöket på just den platsen. Göta kanal, Vadstena och Gamla Linköping är populära platser och 78 procent går på restaurang och kafé som är den vanligaste aktiviteten. I snitt spenderar besökaren 795 kronor per dag, och besökarna hämtar inspiration och kunskap främst från tidigare besök, tätt följt av tips från släkt och vänner.

Det är glädjande nyheter att nio av tio av de svenska besökarna som svarar på enkäten (östgötar undantagna) och en av tre av de utländska som svarar har besökt Östergötland tidigare, menar Kristian Kårdal, strateg på Visit Östergötland, som är Region Östergötlands enhet för att marknadsföra länet som besöksmål.

"Viktigt för framtida planering"

– Vi gör undersökningen för att den här typen av kunskap är viktig för framtida planering samt för att lära oss mer om hur besökarbeteendet ser ut. Varifrån kommer de? Vad gör de när de är här? Var letar de information samt hur mycket spenderar de på plats? säger Kristian Kårdal.

För första gången går det att generera ett så kallat NPS (Net Promoter Score) som visar hur benägna de svarande är att rekommendera andra att besöka Östergötland. Undersökningen visar att 56 procent av de som svarar kan ses som ambassadörer.

– Ambassadörskapet är viktigt för att locka besökare till Östergötland. Kan vi få östgötarna själva att känna till vad man kan göra på hemmaplan sprider sig sedan den informationen vidare, ser Kristian Kårdal.

Lokalt ambassadörskap

En satsning på lokalt ambassadörskap är magasinet #Utflykta med aktivitetsförslag, som i första hand riktar sig mot invånarna i Östergötland.

Sommarens undersökning visade ett Net Promoter Score på totalt 47, där de svenska svarande ger ett värde på 42 och de utländska besökarna ger 59 på en skala från minus hundra till plus hundra.

Research One har på uppdrag av Visit Östergötland genomfört en regional besöksundersökning på tio välbesökta resmål runt om i Östergötland under sommaren 2018. Undersökningen syftar till att generera förstahandsinformation från faktiska besökare på olika platser i Östergötland, med avseende på demografiska och turismekonomiska faktorer.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 77 85