Region Östergötland

Neurokirurgiska kliniken visade poster i Amsterdam

[2018-07-10]

Hur förändrar sig symtom över tid hos patienter med maligna hjärntumörer och hur tidigt kan de upptäckas och adekvat rehabilitering sättas in? Det undersöks i en pågående studie vid neurokirurgiska kliniken, som presenterades vid en posterutställning på International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam.

Bilden visar Jard Svensson vid postern.

Den pågående studien vid neurokirurgiska kliniken, "Follow-up and evaluation of patients with malignant glioma in East Sweden", presenterades vid en posterutställning på International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam.

En majoritet av patienterna med malign hjärntumör upplever varierande grad av kognitiva störningar, motorisk svaghet, hjärntrötthet, depression/ångest och störd uppfattningsförmåga. Många av patienterna behöver därför rehabilitering men endast en minoritet brukar bli föremål för samlade och strukturerade rehabiliteringsinsatser under vårdprocessen.

- Syftet med studien är att studera fysiska, psykiska och kognitiva symtom över tid hos patienter med maligna hjärntumörer inom Region Östergötland för att tidigt kunna sätta in rehabiliteringsinsatser, säger Ann-Charlotte Bremer, vid neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Hittills innefattar studien åtta personer med en snittålder på 64 år.

– Insamlad data är ännu inte tillräcklig för att kunna dra några slutsatser. Skillnader på individnivå går dock att se vilket har lett till snabbare åtgärder, säger Jard Svensson

Identifiera behoven lättare

När all data är insamlad är förhoppningen att det skall vara lättare att identifiera vad patienter med malign hjärntumör har för behov och att med hjälp av resultaten kunna förbättra vårdkedjan för dessa patienter och dess anhöriga.

Forskargruppen består av Ann-Charlotte Bremer, kurator, Jard Svensson, sjukgymnast, Peter Milos, överläkare, Anne-Lie Lindevall, specialistsjuksköterska, Charlotte Åström, fysioterapeut, Björn Sjögren, underläkare och Frida Larsson, arbetsterapeut.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28