Region Östergötland

Mödravårdsinformation på 1177.se

[2018-12-11]

Från den 13 december visas mödravårdsinformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in på 1177.se och under journaltjänster välja mödravård kan kvinnor i Östergötland följa sin graviditet och se de värden som mödravården mäter vid besöken.

Bilden visar en gravid kvinna som undersöks av en läkare.

Från den 13 december visas mödravårdsinformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in på 1177.se och under journaltjänster välja mödravård kan kvinnor i Östergötland följa sin graviditet och se de värden som mödravården mäter vid besöken.

Det är kvinnors mödravårdsinformation från 2011 och framåt som blir tillgänglig.

– Vi välkomnar verkligen den här möjligheten, då kvinnan blir mer delaktig i sin vård och behandling och kan förbereda sig inför kontakt och besök. Det tror vi bidrar till en ökad trygghet. Det är också en bra möjlighet att i efterhand läsa om något som hände eller sades vid ett besök eller en kontakt med vården, säger Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef vid kvinnokliniken Linköping.

Region Östergötland är en av de första regionerna i landet som visar mödravård i journalen på nätet. Övriga regioner som visar mödravårdsinformation är Region Jönköpings län och Stockholms läns landsting.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28