Region Östergötland

Minskad smärta efter fysioterapi inför operation

[2018-11-14]

Patienter med spinal stenos eller diskbråck som behandlas med fysioterapi inför en ryggoperation upplever minskad smärta och rörelserädsla samt ökad hälsorelaterad livskvalitet. Det visar Yvonne Lindbäcks avhandling inom fysioterapi.

Bilden visar forskargruppen.

– Patienter som behandlats med preoperativ fysioterapi rapporterade också en högre fysisk aktivitetsnivå ett år efter operationen, jämfört med kontrollgruppen som inte fått den behandlingen. Preoperativ fysioterapi tolererades väl och gav inga komplikationer, säger Yvonne Lindbäck, nybliven doktor vid IMH och fysioterapeut med specialistkompetens inom ortopedi.

Drygt en tredjedel av patienterna hade låg till mycket låg fysisk aktivitetsnivå innan studien och 42 procent av patienterna hade ingen fysioterapi under de 12 månaderna före beslut om kirurgi. Patienter som väntar på ryggoperation kan förutom låg aktivitetsnivå även ha försämrad smärtreglering och hälsa, vilket kan ha en negativ inverkan på resultatet efter operation.

Avhandlingen visar att det finns samband mellan lägre smärttrösklar (större känslighet för köld- och trycksmärta på handen, som ett tecken på utbredd smärta) före operationen och sämre funktion, sämre hälsa, högre smärtintensitet, fler tecken på depression och lägre självtillit ett år efter operation av patienter med diskbråck.

– Prehabilitering - åtgärder under väntetiden till operation -, kan påverka resultatet efter operation, främst genom förbättrad funktion före operationen. Resultaten visar att många patienter inte får tillgång till icke-kirurgiska åtgärder innan bedömning av kirurgi sker. Så åtgärder behöver ges även i ett tidigare skede. Resultaten indikerar att behandling behöver riktas mot rädsla för att vara fysisk aktiv och andra psykologiska faktorer, säger Yvonne Lindbäck.

Skapar trygghet

Vid intervju med patienter som deltagit i preoperativ fysioterapi framkom att fysioterapin skapar trygghet och möjlighet att reflektera över behandlingar och livsstil. Patienter upplever i varierande grad att fysioterapin påverkat symptom, funktion, förmågan att hantera ryggbesvären, välbefinnande och social funktion. Träningen minskar känsla av nedstämdhet.

– Det framkommer också att vi behöver lägga större tonvikt på förklaringsmodeller för operation, preoperativ fysioterapi, postoperativ rehabilitering och egenvård, avslutar Yvonne Lindbäck.

Avhandlingen: "Pre-surgery physiotherapy and pain thresholds in patients with degenerative lumbar spine disorders" lades fram den 21 september vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Spinal stenos i ländryggen innebär att det är trångt för nervstrukturer, vilket kan leda till smärta, domning och svaghet i ett eller båda benen vid stående och gång. Spinal stenos förekommer främst hos personer som är mer än 60 år, medan symptom från diskbråck är vanligast hos personer yngre än 60 år.

Diskbråck betyder att det blivit en förskjutning av diskmaterial. Diskbråck är vanligt och gör ofta inte ont, men om diskmaterial i ländrygg trycker mot nervstrukturer kan det ge smärta i ben och rygg, samt även domningar och svaghet i vissa muskler i ben. Prognosen är god och smärtan avtar ofta betydligt inom 1-3 månader. Spinal stenos och diskbråck är vanligt förekommande vid bilddiagnostik, utan att personen har några symtom.

Andra webbplatser