Region Östergötland

Minskad aptit vanlig hos hjärtsviktspatienter

[2018-05-14]

Sjuksköterskan Christina Andreae har undersökt aptit hos patienter med hjärtsvikt. Resultaten visar att många hade nedsatt aptit och att särskilda riskfaktorer bör uppmärksammas.

Bilden visar en kvinna som äter mat i en säng.

Att äta med god aptit är en naturlig del av livet men för patienter med hjärtsvikt är god aptit inte en självklarhet. Christina Andreae har i fyra studier undersökt olika aspekter av aptit vid hjärtsvikt. Majoriteten av patienterna hade milda till medelsvåra hjärtsviktssymtom, och medelåldern var 71 år. Resultaten visade att 38 procent av patienterna angav att de hade nedsatt aptit, och att flera faktorer kunde kopplas till det. Till exempel var det vanligt hos äldre patienter med symtom på depression, nedsatt sömn, nedsatt minnesförmåga och låg fysisk aktivitet. Det kunde också kopplas till att hjärtsviktsmedicinen inte intogs i tillräcklig dos. Patienter utan symtom på depression som skattade hög nivå av aptit hade generellt bättre hälsa.

– Det visar sig att nedsatt aptit är ett vanligt problem hos hjärtsviktspatienter och att det är kopplat till nedsatt hälsa. När aptiten sviktar ökar risken för ett bristande näringsintag, säger Christina Andreae.

Frågeformulär kan mäta aptiten

Resultaten visar också att ett aptitfrågeformulär kan användas för att mäta aptit vid hjärtsvikt. Vårdpersonalen kan rutinmässigt mäta aptit vilket leder till att nutritionen uppmärksammas och åtgärder kan sättas in tidigt för att om möjligt förebygga och fördröja utveckling av undernäring.

Rådet är att rikta särskild uppmärksamhet på hur aptiten är hos patienter som är äldre eller har symtom på depression, nedsatt sömn, nedsatt minnesfunktion, suboptimal hjärtsviktsmedicinering, eller låg fysisk aktivitet.

– Särskild uppmärksamhet bör också riktas mot patienter som har symptom på depression eftersom denna faktor har en negativ inverkan på både aptit och hälsa, säger Christina Andreae.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

 

Christina Andreae disputerade den 20 april vid Institutionen för medicin och hälsa,
Linköpings universitet, med avhandlingen "Appetite in patients with heart failure - Assessment, prevalence and associated factors".

 

Andra webbplatser