Region Östergötland

Mer resurser till neonatal- och förlossningsvård

[2018-05-08]

Hälso- och sjukvårdsnämnden förstärker neonatalvården i länet med 10 miljoner kronor. Resurstillskottet ska användas för att öka antalet intensivvårdsplatser för förtidigt födda barn. Även förlossningsvården får ett resurstillskott på 12 miljoner kronor.

Bilden visar ett nyfött barn i kuvös med sjuksköterska på neonatal vård.

Vården av förtidigt födda och sjuka barn har utvecklats över tid. I dag kan fulla insatser göras för barn födda så tidigt som i graviditetsvecka 22. Samtidigt ökar antalet födda barn, liksom antalet riskgraviditeter och komplicerade förlossningar. Region Östergötland har i flera omgångar utökat den neonatala intensivvården för att möta dessa behov och i dag sammanlagt nio vårdplatser vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

I dag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att ge neonatalvården i Östergötland ett resurstillskott på 10 miljoner kronor per år.

– Region Östergötland har en neonatalvård i världsklass. Vi vill med satsningen ytterligare förstärka vården för de allra minsta barnen och säkerställa att kapaciteten motsvarar behoven, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar även 12 miljoner kronor per år för att förstärka tvärprofessionella teambaserade arbetssätt inom förlossningsvården. Teambaserad vård ger fler normala vaginala förlossningar, fler nöjda patienter och låg andel barn som mår dåligt vid födelsen.

– Östergötland har idag de bästa resultaten i landet avseende flest vaginala förlossningar och mycket nöjda mammor. Det är resultatet av ett långsiktigt förbättringsarbete som nu stärks, säger Kaisa Karro.

Fortsatt ST-satsning

Vid dagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden även att satsa ytterligare fem miljoner kronor per år för att utbilda fler specialistläkare i allmänmedicin.

– Sedan 2014 har vi förstärkt antalet ST-läkare inom allmänmedicin med totalt 56 tjänster. Vi ser att behovet har fortsatt att öka inom primärvården, som är en central del i sjukvårdssystemet, säger Kaisa Karro.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88