Region Östergötland

Medel att söka till regional tillväxt

[2018-04-25]

Har du idéer som kan utveckla Östergötland och bidra till regional tillväxt? Då kan du söka projektmedel hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara väl avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida lösningar prioriteras extra.

Projektbeslut ska hållas inom ett eller flera av nationella strategins prioriteringar och regionala utvecklingsprogrammets (RUP:s) utpekade strategier. I synnerhet strategin "arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar", däribland skärgårdsdelarna och andra glest befolkade delar.

Urvalet av projekt ska ha även som målsättning att minst uppfylla ett eller flera av Länsstyrelsens särskilt valda prioritetsområden.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

Dokument