Region Östergötland

Många sätt att minska energianvändning

[2018-12-05]

Genom att bygga energieffektivt, byta ut gamla aggregat och se över ventilation och värme har Region Östergötland minskat energiförbrukningen med 17 procent sedan 2008. Nu är siktet inställt på solceller och beteendeförändringar.

Bilden visar energisamordnare Stiva Liwiz, energisamordnare på Regionfastigheter, tillsammans med projektledaren Kjell Eliasson.

Regionfastigheter har uppdraget att driva arbetet med energieffektivisering i Region Östergötlands alla fastigheter. Och Region Östergötland ligger långt framme på området. I Sveriges Kommuner och Landstings senaste öppna jämförelser av regionernas och landstingens miljöarbete ligger Östergötland trea bland dem som har minskat energianvändningen mest i landet.

– Mycket av arbetet handlar om att följa upp energianvändningen, säger energisamordnaren Stiva Liwiz. Vi tittar på förbrukningskurvor och när vi ser något som sticker ut, går vi in och ser vad som egentligen förbrukar energi.

Sedan 2008 har Region Östergötlands energiförbrukning minskat med 17 procent. Målet är en minskning med 20 procent till 2020 och det ser ut att lyckas. De stora byggprojekten är en viktig orsak, eftersom nya byggnader är mer energieffektiva än gamla. Därutöver har Regionfastigheter exempelvis bytt ut gamla fläktar till nya, mer energisnåla och bytt äldre belysning till effektivare LED-armatur.

– Andra viktiga åtgärder är att justera värmen i lokalerna och se över var ventilationen är igång och när, säger Stiva Liwiz. Ibland går ventilationen dygnet runt i lokaler fast det inte behövs. I till exempel föreläsningslokaler och vissa korridorer kan vi ställa in så att ventilationen bara går 8-16.

Satsar på solceller

Nu pågår arbetet med nästa energistrategi i Region Östergötland. Där kommer nästa mål sannolikt bli en minskad energiförbrukning med 30 procent till 2030, i linje med nationella mål.

– Framöver satsar vi mycket på solceller, där behöver vi öka takten med fler installationer, säger Stiva Liwiz. Allt som byggs nytt i dag får solceller, som Tinnerbäckshuset och Finspångs vårdcentrum. Men det finns mer kvar att göra.

– Dessutom kan beteendeförändringar ge stora effektiviseringar. Vi kan minska energiåtgången med 20 procent bara genom att ändra vårt beteende. Det handlar till exempel om att inte skruva upp värmen när temperaturen är rätt inställd eller att man släcker när man inte är på rummet.

Bilden: Ett ventilationsaggregat på Universitetssjukhuset fick sex nya fläktar i stället för den gamla energislukande fläkten. Det gav en energibesparing på 30 procent.

Textansvarig: Anchi Alm/ Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Så kan du bidra till att spara energi:

 • Sänk inomhustemperaturen. En grad minskar energianvändningen med 5 procent. Vrid inte heller upp värmen utan behåll 20-21 grader inomhus.
 • Dra ut laddaren ur vägguttaget när datorn eller mobiltelefonen är färdigladdad.Släck belysningen - belysning står för 15-30 procent av elanvändningen på ett kontor.
 • Stäng av datorer och tv-skärmar då de inte används
 • Se till att projektor och tv-skärmen är avstängda efter varje möte. Även datorer som sätts i viloläge konsumerar el. Det är därför optimalt att stänga ner datorn då den inte används. Passa även på att aktivera datorns energisparfunktion.
 • Rapportera rinnande toaletter och droppande kranar. En varmvattenkran som droppar ganska långsamt läcker ungefär en liter i timmen. Denna kran kan slösa bort nästan 10 000 liter varmvatten på ett år.
 • Ställ inga täckande möbler framför eller ovanför radiatorerna som blockerar dessa.
 • Sätt inte in extra elradiatorer. Många tror att radiatorn inte är på när den är kall men den håller samma temperatur hela tiden och reglerar temperaturen genom en termostat. Termostaten känner av temperaturen i rummet och stänger av vattenflödet till radiatorn när önskad rumstemperatur är nådd. Sätter man på en elradiator känner termostaten av temperaturen i rummet och stänger av flödet. Då värms rummet enbart av el-radiatorn vilket inte är effektivt.
 • Använd persienner, gardiner och solskydd medvetet för att undvika stora värmelaster i rummen. Detta kan spara stora mängder energi för kyla.
 • Undvik att vädra under längre perioder. Tänk på att tvärdrag på vintern är en onödig kostnad.
 • Var observant och felanmäl om du upptäcker brister på ventilation och värme.
 • Stäng av skrivare och annan kontorsutrustning som slukar energi efter arbetsdagens slut.