Region Östergötland

Många nöjda efter besöket på vårdcentral

[2018-04-10]

8 av 10 är nöjda med vårdcentralsbesöket. Det visar den nationella patientenkäten som skickades ut till 21 500 östgötar i oktober förra året.

Bilden visar ett patientmöte i vården.

Patienter runt om i landet har fått svara på frågor om hur de upplevde besöket på sin vårdcentral. Resultat för Region Östergötland visar att åtta av tio är nöjda, även om andelen har minskat med ett par procentenheter jämfört med föregående år.

– Det är positivt att åtta av tio patienter är nöjda efter sitt besök i vår verksamhet. Enkäten visar att vi ligger bra till, men också att vi behöver se närmare på hur vi kan bli ännu bättre, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

Högst siffra får kategorin respekt och bemötande där 82 procent är nöjda med läkarbesöket och 84 procent med sjuksköterskebesöket, vilket dock är en liten försämring jämfört med förra året.

När det gäller kategorierna emotionellt stöd samt kontinuitet och koordinering är östgötarna mer positiva i år. Andelen nöjda har ökat med några procentenheter för såväl läkar- som sjusköterskebesök och ligger sammantaget omkring 75 procent för emotionellt stöd respektive 70 procent för kontinuitet och koordinering.

Vårdcentraler som sticker ut
Den högsta andelen nöjda patienter finns på vårdcentralerna Brinken i Motala, Åby och Mantorp. De vårdcentraler som har förbättrats mest sedan förra året är Österbymo, Ryd i Linköping och Åtvidaberg.

– De vårdcentraler som sticker ut positivt är värda en eloge och vi kommer att uppmärksamma dem extra. Vi kommer också att se närmare på om det finns positiva erfarenheter som dessa vårdcentraler kan sprida till andra, säger Kaisa Karro.

Sammantaget är svarsfrekvensen i Östergötland något lägre i år och resultatet aningen sämre än förra året. Exempelvis syns en mindre nedgång när det gäller östgötarnas upplevelse av tillgängligheten. Generellt sett är äldre klart mer positiva än yngre och män något mer positiva än kvinnor.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85