Region Östergötland

Mag-tarmforskning vid US belönas

[2018-09-28]

Andreas Münch, universitetsöverläkare på mag-tarmkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, och hans forskargrupp har fått pris av United European Gastroenterology (UEG). Med prissumman på en halv miljon kronor ska de skriva europeiska riktlinjer för den inflammatoriska tarmsjukdomen mikroskopisk kolit.

Bilden visar Andreas Münch.

Andreas Münch är ordförande i European Microscopic Colitis Group – EMCG. Han kommer att leda processen för utvecklingen av riktlinjer gällande alla aspekter av mikroskopisk kolit.

- Det handlar om att skapa en samsyn på diagnosen hos europeiska experter på området och skriva ett dokument som sammanfattar de nyaste kunskaperna gällande epidemiologi, etiologi, patofysiologi, diagnos och behandling, säger Andreas Münch.

Mikroskopisk kolit är en vanlig orsak till kronisk diarré men i många europeiska länder är medvetandet om diagnos och behandling fortfarande bristfällig. Kunskapen har dock ökat de senaste åren. Bland annat har många studier som har bedrivits i Linköping bidragit till att patienter i dag kan behandlas med evidensbaserade medicinska metoder.

Dokumentet ska bli vägledande i Europa, och även USA, och kommer förhoppningsvis hjälpa läkare och i slutändan patienterna att kunna hantera diagnosen

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28