Region Östergötland

Lustgasdestruktion på plats på Vrinnevisjukhuset

Bilden visar Annelie Frick och Karin Ramstedt vid den nya destruktionsanläggningen för lustgas.

[2018-08-08]

Nu är lustgasdestruktionsanläggningen på förlossningen vid Vrinnevisjukhuset på plats och i funktion. "Det är positivt både för arbetsmiljön och för patienterna", säger miljö- och säkerhetschef Mats Persson.

Lustgas är en kraftfull växthusgas som påverkar ozonskiktet negativt. I hälso- och sjukvården används den som smärtlindring främst i förlossningsvården. Region Östergötland har fått bidrag på 2 150 000 kr från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att installera anläggningar som tar omhand och destruerar den lustgas som används vid förlossningen. Nu finns de både vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping.

– Åtgärden har en stor betydelse för arbetsmiljön och för patienterna, och för klimatet, det är en riktig vinna-vinna-vinna-insats. Vi har fått en mycket bättre kontroll på lustgasen så att den inte kommer ut i patientsalarna. Det betyder också mycket för miljön eftersom anläggningarna minskar Region Östergötlands totala utsläpp av klimatgaser med 8 procent, säger Mats Persson, miljö- och säkerhetschef i Region Östergötland.

Slutet system

Tekniken bygger på att utandad lustgas och överskottsgas tas omhand via ett slutet ventilationssystem och leds till en destruktionsanläggning för lustgas. Till utrustningen kopplas andningsmasker som samlar upp utandningsluften. Destruktionsanläggningen spjälkar med hjälp av en katalysator lustgasmolekylen (N2O) till kväve (N2) och syre (O2) som är vanliga gaser i vår atmosfär och inte påverkar klimatet.

Region Östergötlands miljöpris gick 2017 till förlossningsenheten US och Fastighet inom Centrum för verksamhetsstöd och utveckling för deras gemensamma arbete med att minska utsläpp från lustgasanvändning.

Bild: Annelie Frick, verksamhetsutvecklare, och Karin Ramstedt, miljöstrateg på Miljö och säkerhet, är glada att anläggningen är i drift.

Text: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88