Region Östergötland

Lars Karlsson från Boxholm är Årets vårdchef

[2018-11-12]

Lars Karlsson från vårdcentralen i Boxholm vann titeln ”Årets vårdchef 2018” för sitt goda ledarskap inom den nära vården.

Bilden visar Lars Karlsson

Vårdcentralen i Boxholm ligger centralt och har cirka 4 800 listade patienter. Verksamhetschefen Lars Karlsson utsågs i förra veckan till "årets vårdchef 2018" av Vårdförbundet, som delar ut titeln för att belöna chefsmedlemmar för ett gott ledarskap.

Den hedrande titeln och en prissumma på 50 000 kronor delades ut för "ett ledarskap med genuint civilkurage, nytänkande och utveckling av medarbetarna i en verksamhet som arbetar aktivt med hälsoförebyggande arbete i det lokala samhället."

— Det är just den här sortens kreativa, prestigelösa och kvalitetsorienterade ledarskap som kommer att behövas i morgondagens hälso- och sjukvård, säger Sineva Ribeiro som är ordförande i Vårdförbundet.

Under Lars Karlssons ledning har vårdcentralen i Boxholm tagit nya grepp inom det hälsoförebyggande arbetet. Genom att involvera civilsamhället har man arbetat för ett ökat välmående i kommunen, ett samarbete som har gett medarbetarna möjligheten att ta sig an nya roller och arbetssätt.

Lars Karlsson är glad över utmärkelsen och framhåller att den tillhör både honom själv och personalen på vårdcentralen i Boxholm.

­­- Det har verkligen varit ett samarbete. Som chef har jag möjliggjort ett innovativt arbetssätt, medan personalen har bidragit till ett klimat där man har peppat varandra och låtit varandra växa.

Textansvarig: Elin Lundborg, Nyhetsredaktionen, 010-103 69 64

Kandidaterna till Årets vårdchef nomineras av medlemmar i Vårdförbundet och den slutliga vinnaren utses av en expertjury. Juryns motivering för årets vinnare lyder:

"Ett starkt samhällsengagemang utmärker Lars Karlsson och att utveckla medarbetare och verksamhet är en självklar del i ledarskapet för honom. Genom att våga testa och överskrida gränser och utmana traditionellt tänkande om vem som gör vad, så har varje medarbetares intresseområden och förmågor tillåtits blomma ut. Med en förmåga att leda på flera nivåer samtidigt och med ett genuint civilkurage har han verkat både via och genom sina medarbetare.

Hans ledarskapsstil har fått stor genomslagskraft och medfört en stark utveckling både av verksamheten och för den enskilde medarbetaren. Det har medfört att kvalitén höjts i den nära vården och därmed såklart för patienten. Hans kreativitet har också bidragit till att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna starta och driva projekt som engagerat olika delar av samhällets organisationer och resurser.

Han har heller inte kompromissat med kvalitet och patientsäkerhet, utan ställt adekvata krav på alla, oavsett profession. Verksamheten har inte haft de egna väggarna som gräns utan utveckling har skapats genom omvärldsbevakning, prestigelöshet och öppenhet för externt samarbete. Det har inneburit ett genomslag för metoder och innovativa lösningar även inom andra landsting, kommuner såväl som nationellt och internationellt."