Region Östergötland

Läkarstudenter lär sig vårdadministration

[2018-06-28]

Niklas Borg och Hanna Melander är läkarstudenter och har ett ovanligt sommarjobb i Region Östergötland. De är testpiloter för ett nytt arbetssätt där läkarstudenter lär sig vårdadministrativa uppgifter under handledning.

Niklas Borg och Hanna Melander.

Niklas Borg och Hanna Melander har gått tre terminer på läkarutbildningen. I sommar ska de arbeta sex veckor på Universitetssjukhuset i Linköping, Niklas på hudkliniken och Hanna på thorax-kärlkliniken. Här får de erfarna vårdadministratörer som handledare. Som piloter testar de samtidigt arbetsmodellen för "Läkare som administratörer", ett projekt som drivs av Hjärt- och medicincentrum.

– Det här ska bli väldigt intressant som det första riktiga jobbet inom vården. Jag tror att jag kommer få med mig mycket ny kunskap, bland annat om administrationen kring patienten, säger Niklas Borg.

Två introduktionsdagar

De har startat med två dagars introduktion till hygienregler, skrivregler, sekretess och patientflöden. På klinikerna blir arbetsuppgifterna allt från att boka patienter till att skriva anteckningar från diktat. Samtidigt lär de sig om sjukvårdens termer, kodning av diagnoser och se hur olika vårdflöden och samarbeten fungerar.

– När jag blir klar som läkare i framtiden kommer jag att sitta och diktera mycket. Här får jag lära mig av vårdadministratören som tar emot informationen, och jag hoppas jag kan bli bra på att diktera tydligt, säger Hanna Melander.

Projektet "Läkare som administratörer" har tagits fram på Hjärt- och medicincentrum efter en omvärldsspaning, bland annat på hur Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetar.

Tanken är att läkarstudenter som ännu inte kan arbeta kliniskt, ska tjänstgöra med sedvanliga arbetsuppgifter inom sekretariaten och få en bred kunskap om administrationen på klinikerna.

– Läkarstudenterna ska inte bli proffs utan lära sig grunderna. Det får på detta sätt en viktig kunskap om vården och hjälper oss samtidigt med uppgifter som verkligen behövs på klinikerna, säger Nina Wallin, utvecklingsledare på hjärt- och medicincentrums stab.

Testar behoven

Varje dag skriver Hanna och Niklas ner sina upplevelser till utvärderingen. De testar vad man som läkarstudent behöver för introduktion och behörigheter för att tillgodogöra sig utbildningen.

– Om det blir positiva resultat av pilotprojektet kommer modellen att kunna användas av fler verksamheter i vården. Vi vet att detta efterfrågats av tidigare studenter, säger Nina Wallin.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28