Region Östergötland

Klartecken till att bygga kunskapshubb inom IoT och offentlig logistik

[2018-05-21]

Nu startar ett projekt som ska utveckla lösningar för att förbättra den offentliga logistiken med hjälp smarta uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of things). Projektet har i dagarna tilldelats 12 miljoner kronor i stöd från Vinnova och involverar ett stort antal aktörer i länet, både företag och myndigheter.

Nu startar ett projekt som ska utveckla lösningar för att förbättra den offentliga logistiken med hjälp smarta uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of things). Projektet har i dagarna tilldelats 12 miljoner kronor i stöd från Vinnova och involverar ett stort antal aktörer i länet, både företag och myndigheter.

I Östergötlands strategi för smart specialisering är effektiv logistik och uppkopplade system och produkter två av de styrkeområden som lyfts fram. Det är områden där det finns företag, forskning och utveckling med spjutspetskompetens. Det nya projektet Offentlig logistik och IoT (Internet of Things) syftar till att koppla ihop utveckling inom områdena och bygga en kunskapshubb för att utveckla konkreta lösningar. Många offentliga organisationer är beroende av att resurser i form av material, personal, kunskap, apparatur finns tillgänglig på rätt plats i rätt tid.

Flertal aktörer

I dagarna har Vinnova beviljat 12 miljoner kronor i statligt stöd. Totalt satsas drygt 26 miljoner på projektet, som ska pågå under tre år. Region Östergötland är projektägare, RISE SICS East är teknisk koordinator och Science Park Mjärdevi kommer att driva projektet tillsammans med ett stort antal aktörer, däribland Nationellt forensiskt centrum, Tekniska verken, Linköpings universitet, Stångåstaden och flera andra små och stora företag. Aktörerna bidrar med kunskap, arbetstid och finansiering.

– Det här ger oss möjlighet att göra regionen till Sveriges kompetenscentrum för säkra uppkopplade system med koppling till offentlig logistik, säger Kjell Sullivan, verksamhetsutvecklare för IoT inom Kompetens och företagande vid Region Östergötland. Idag finns redan en mängd spännande företag och innovationer inom området. Nu samlar vi kompetens, utveckling av innovationer och behovet av nya lösningar i en unik satsning.

Projektet kommer att arbeta utifrån olika typfall och utveckla lösningar där man med IoT kan förbättra och effektivisera logistiksystemen i offentlig verksamhet.

– Vi kommer också att skapa en community runt säkra IoT-lösningar och skapa kontaktytor och nätverk mellan offentliga behovsägare, företag och forskare som kan bidra med lösningar, säger Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi. Nätverken kommer att behöva sträcka sig utanför regionen för att göra oss relevanta för så många som möjligt. Vi kommer aktivt att leta efter företag som vill delta, och ser fram emot att skapa det här navet för nya innovationer och effektiva samhällslösningar.

– Den tekniska utvecklingen inom Internet of Things går rasande snabbt och det är positivt att vi får möjlighet att överföra teknik och kunskap till regionens samhällsaktörer, säger Martin Rantzer, vd RISE SICS East.

Fyra pilotprojekt

Fyra pilotprojekt kommer att genomföras. Ett av dessa drivs av Nationellt forensiskt centrum och handlar om att korta handläggningstiderna för brottsärenden genom mer effektiv logistik. Ett annat drivs av Tekniska Verken i Linköping, som vill identifiera möjligheter och nyttan av att använda IoT inom vatten, fjärrvärme och avfall. Region Östergötland driver ett pilotprojekt som går ut på att hantera behov och nya logistiklösningar inom regionens sjukvårdsverksamhet för att optimera användningen av resurser. Dessutom driver Östgötatrafiken ett projekt om att med hjälp av uppkopplade bussar förbättra styrning och planering av trafik.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88