Region Östergötland

Kickstart för regionens nätverk för avancerade material

[2018-03-13]

Nyligen fick Sankt Kors och Region Östergötland medel från Tillväxtverket för sin satsning på ett innovationssystem och en fysisk arena för området avancerade material. Redan innan den fysiska platsen Innovative Material Arena (IMA) står klar möjliggörs utveckling inom området.

Det är Sankt Kors som tillsammans med aktörer inom avancerade material möjliggör att utrustning för så kallad tryckt teknik blir tillgänglig för samutnyttjande för företag som behöver den.

Thinfilm Electronics, världsledande inom tryckt elektronik, har genomfört en fokusering av sin produktportfölj som innebär en ny inriktning av den svenska verksamheten. I och med detta behövde Thinfilm Electronics hitta ett nytt hem för sin avancerade utrustning för tryckt elektronik. Tack vare snabbt agerande från flera parter kan nu utrustningen bli kvar i Ebbepark, flera företag kommer att ha möjlighet att utnyttja den och ett nybildat företag kommer att driva utvecklingen för att samutnyttja både kompetens och teknik i anknytning till utrustningen.

"Möjliggör snabb start"

– Nu när Thin Film Electronics ändrar sin verksamhet i regionen öppnas nya möjligheter. Tack vare den här lösningen får vi en riktig kickstart i nätverket för avancerade material. Detta möjliggör en snabb start inom både praktisk tillämpning och kompetensutbyte, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

Det är fyra aktörer med en tung bakgrund i såväl forskning som tillämpning av tryckt elektronik som står bakom Consensum Production AB, det nybildade bolag som ska tillgängliggöra produktionskapacitet i utrustningen.

Sankt Kors och Region Östergötland utvecklar tillsammans med näringslivet och Linköpings universitet ett innovationssystem och en fysisk arena för utvecklingen av avancerade material, ett av regionens styrkeområden. Satsningen fick nyligen stöd av Tillväxtverket med 3,9 miljoner och arbetet med att bygga upp en projektgrupp är igång. Den fysiska arenan, Innovative Material Arena, som kommer att ligga norr om landningsbanan vid Linköpings flygplats, har byggstart under 2018 och kommer att stå klar för inflyttning 2019.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88