Region Östergötland

Kenyanskt besök på Universitetssjukhuset

Bilden visar mötet mellan delegationen från Eldoret och universitetssjukhuset i Östergötland.

[2018-09-12]

En delegation från Eldoret i Kenya besöker denna vecka Universitetssjukhuset i Linköping. Bakgrunden är det nära samarbete som Region Östergötland och Linköpings universitet har med sjukhuset och universitetet i Eldoret.

Kunskapsutbytet med Eldoret i Kenya började redan i slutet av 1980-talet, då universiteten började samarbeta. För fem år sedan undertecknade dåvarande Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet ett samarbetsavtal med sina motsvarigheter i Eldoret. En delegation från Moi University och Moi Teaching and Referral Hospital besöker denna vecka Linköping för att träffa representanter från regionledningen, Universitetssjukhuset och universitetet och diskutera formerna för samarbetet när det nuvarande avtalet löper ut.

– Vi har byggt en stark grund, nu handlar det om att få samarbetet att fortsätta utvecklas, säger professor Lukoye Atwoli, dekan vid den medicinska fakulteten vid Moi University.

"Olika styrkeområden"

Samarbetet mellan Linköping och Eldoret omfattar flera projekt inom ortopedi, traumasjukvård, barn- och kvinnosjukvård, rehabilitering och patientsäkerhet.

– Vi har olika styrkeområden och kan lära av varandra. Ni i Linköping är starka på vissa områden och vi på andra. Vi har inte samma tillgång till avancerad utrustning men kan göra mycket med det vi har och har jämförelsevis bra resultat när det gäller hälsan, säger Simeon Mining. Han är professor i immunologi och forskningsdirektör vid Moi University och har engagerat sig i samarbetet med Östergötland sedan starten.

Ruhija Hodza-Beganovic är verksamhetschef för det Internationella medicinska programmet (IMP) och värd för besöket. Hon ser också ett stort värde i utbytet med Eldoret:

– IMP:s uppdrag är att sprida kunskap och erfarenhet om under vilka villkor hälso- och sjukvårdsarbete bedrivs globalt. Vi behöver anpassa lärandet om global hälsa till de nuvarande behoven, som har förändrats drastiskt de senaste decennierna. Sjukvårdspersonal som deltar i projekten får bland annat värdefull kompetens i att möta behoven hos människor som kommer till Sverige från andra länder när det gäller hälso-och sjukvård, men också ökad kulturell förståelse.

Samverkan med Eldoret kommer med stor sannolikhet att fortsätta 2019 med eventuellt etablering av nya projekt, berättar Ruhija Hodza-Beganovic. Förfrågningar om samarbete kommer att analyseras utifrån vilket intresse som finns från motsvarande klinik i Region Östergötland.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Mer om IMP
Internationella medicinska programmet (IMP) är en unik verksamhet i Sverige som genom regional, nationell och internationell samverkan sprider kunskap och erfarenheter till sjukvårdspersonal och studenter i Region Östergötland. Totalt deltar 72 läkare och sjuksköterskor från Region Östergötland i projekt i Balkan, Kenya och Etiopien. I år deltar 21 medarbetare från Region Östergötland i projekt i Eldoret och åtta medarbetare från Eldoret kommer till Linköping och Norrköping. Deltagarna åker två gånger om året och arbetar 2-3 veckor på respektive sjukhus.

Projekten omfattar kliniskt arbete, undervisning, seminarier och workshops. Det handlar om att öka sina kliniska färdigheter men också om interdisciplinärt samarbete, ledarskap och att arbeta med begränsade resurser.