Region Östergötland

Kammarrättsdom ger Region Östergötland rätt i vårdupphandling

[2018-10-17]

Kammarrätten går på Region Östergötlands linje i den rättsliga prövningen av upphandlingen av vårdtjänster vid Lasarettet i Motala.

Bilden föreställer Lasarettet i Motala

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland fattade i januari tilldelningsbeslut i upphandlingen av ortopedi och kirurgi vid Lasarettet i Motala. Utvärderingen av anbuden visade att Capio Movement AB hade lagt det mest fördelaktiga anbudet både avseende kvalitet och pris. Beslutet att tilldela Capio uppdraget överprövades av anbudsgivaren Aleris till förvaltningsrätten, som i sin dom i mitten av april gick på Aleris linje.

Både Region Östergötland och Capio valde då att överklaga till kammarrätten, som på tisdagen meddelade sin dom. Kammarrätten konstaterar att Region Östergötland har bedömt de svar som Capio lämnat i sitt anbud i upphandlingen på ett korrekt sätt och upphäver därmed förvaltningsrättens dom.

Förlängt med Aleris

Regionen kommer i den fortsatta planeringen för operationsverksamheten vid Lasarettet i Motala utgå ifrån kammarrättens dom och avser att teckna kontrakt med Capio efter det att avtalsspärren och tiden för eventuellt överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen löpt ut.

– Region Östergötland välkomnar kammarrättens dom, som innebär att vårt tidigare beslut att tilldela Capio uppdraget står sig, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det nya avtalet skulle ursprungligen ha trätt i kraft den 1 oktober i år. I väntan på den rättsliga processen har Region Östergötland förlängt avtalet med Aleris Specialistvård AB fram till den 31 mars nästa år.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88