Region Östergötland

Junckers tal till unionen

[2018-09-12]

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll idag, den 12 september 2018, sitt sista ”State of the union”-tal till unionen. Med en växande skepsis från väljarna och oenigheter mellan EU:s medlemsländer manade ordförande Juncker till enighet och respekt. I hans tal fokuserades det på att stärka EU:s gränser, hur sommartiden ska slopas, hur det står till med Brexit, en strävan om framtida frihandelsavtal med hela Afrika, hur euron ska kunna stärkas samt hur gränsöverskridande terroristbekämpning ska fungera.

Jean-Claude Juncker beskrev i sitt tal hur EU-invånarna förväntar sig, med all rätt, att deras union ska kunna skydda dem. Därför har EU-kommissionen lagt fram ett förslag om att utöka den nyinrättande Europeiska åklagarmyndighetens ansvarsområden till att även omfatta gränsöverskridande terrorbekämpning. Genom ett snabbare informationsutbyte och samordning av utredningar mellan olika medlemsländer ska terrorbekämpningen lyckas.

Juncker menar att Afrika inte behöver välgörenhet, utan att de behöver ha rättvisa partnerskap. Genom dessa kan EU och Afrika bygga ett nytt partnerskap, en ny allians för hållbara investeringar mellan Europa och Afrika – en allians som skulle kunna skapa upp till 10 miljoner arbetstillfällen i Afrika under de närmsta 5 åren. Han beskrev även hur ett frihandelsavtal skulle gynna båda parter och generera ökade intäkter och mer handel mellan kontinenterna.

Han fortsatte sedan att diskutera hur Brexit påverkar EU. Där menade han att EU respekterar britternas beslut om att lämna unionen, och att de inte längre har lika priviligierad ställning som ett medlemsland men att EU alltid kommer visa sin lojalitet och solidaritet till Storbritannien. När Juncker tog upp euron i sitt tal menade han att mer måste göras för att ytterligare stärka EU:s gemensamma valuta så att den kan spela ut sin fulla roll på den internationella scenen. När det gäller att sommartiden ska slopas menar han att det måste vara upp till varje medlemsland att besluta om de ska ha sommartid eller inte - att subsidiaritetsprincipen ska gälla. I avslutningen av sitt tal beskrev han hur vi alla är ansvariga för dagens Europa, men att vi även måste ta ansvar för morgondagens Europa.

Se talet här.
Läs talet här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75