Region Östergötland

Jubileumskonferens för CMIV

[2018-03-16]

I år är det 15 år sedan Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, bildades. Detta firades på fredagen med en jubileumskonferens på Universitetssjukhuset i Linköping.

CMIV är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades efter ett gemensamt initiativ av Linköpings universitet, Region Östergötland och medicinteknikföretaget Sectra. Vid CMIV bedrivs forskning inom medicinsk bildvetenskap och visualisering i nära samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom teknik och medicin. Innovativa metoder och verktyg för bildanalys och visualisering utvecklas med mål att förbättra bilddiagnostiken i vården.

CMIV är i dag världsledande inom sitt fält och har bland annat rönt stor uppmärksamhet med sin forskning inom postmortal avbildning, tidsupplösta flödesanalyser av hjärta och kärl samt utvecklingen av analyser av fett och muskelmassa med hjälp av magnetresonanstomografi.

"På många sätt ett flaggskepp"

– CMIV är på många sätt ett flaggskepp för Linköpings universitet, sa rektor Helen Dannetun, en av dem som var med och firade 15-åringen.

Jubileumskonferens samlade många av dem som tagit initiativ till CMIV och varit drivande i arbetet att utveckla verksamheten. Region Östergötland representerades av regiondirektör Krister Björkegren och regionstyrelsens ordförande Mats Johansson, som beskrev CMIV som en verksamhet som väl svarar upp mot regionens vision om Hälsa och vård i världsklass:

– CMIV är ett starkt varumärke som betyder väldigt mycket för hela regionen, underströk Mats Johansson.

Före eftermiddagens vetenskapliga program visades CMIV:s nya lokaler på Universitetssjukhuset för jubileumsgästerna.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Bild ovan: Regionstyrelsens ordförande Mats Johansson, tidigare universitetsdirektören Curt Karlsson, rektor Helen Dannetun, CMIV:s styrelseordförande Katrine Riklund, professor Anders Persson, Tomas Kramar, Siemens, professor Anders Ynnerman och Torbjörn Kronander, Sectra, representerar de olika aktörer som bidragit till att förverkliga 15-årsjubilerande CMIV. Foto: Bodil Knuthammar