Region Östergötland

Internationell konferens om prioriteringar av vårdens resurser

Bilden visar besökare i diskussion på konferensen om vårdens prioroteringar.

[2018-09-14]

Hälso- och sjukvården kämpar ständigt med att få resurserna att räcka till de vårdbehov som människor har. En problematik som ser ut att öka i världen. Vid en internationell konferens i Linköping den 13–15 september träffas forskare, ledare inom hälso- och sjukvård och beslutsfattare från flera länder och diskuterar frågor inom området.

Bilden visar Lena Lundgren som invigningstalar.

168 deltagare från 21 länder samlas i två dagar i Linköping kring närmare hundra presentationer, panelsessioner eller workshops.

– Vi är stolta att få vara värdar för denna viktiga konferens och har själva fått uppmärksamhet för våra bidrag, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, som var invigningstalare.

Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet arrangerar konferensen.

– Bland annat diskuteras frågor om individens eget ansvar, prioriteringar i låg- och medelinkomstländer, tillgången till nya dyra läkemedel, om patientens ålder ska få spela roll, hur medborgare ska engageras och mycket mer, säger Lars Sandman, professor och föreståndare vid Prioriteringscentrum.

Tre föreläsningar handlar om politikers möjlighet att dra gränser för välfärden, vad som är en rimlig kostnad för att ge vård och känslornas roll i beslut om prioriteringar.

Region Östergötland visar bland annat upp sitt arbete med brukardialogberedningar och fördelar med dessa. Hur de kan användas som redskap för styrning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Priorities 2018: Priorities in health: from ideas to practice, arrangeras av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samverkan med
International Society for Priorities in Health (ISPH).

Andra webbplatser