Region Östergötland

Insulinpumpar och sensorer till fler diabetiker

[2018-06-12]

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland satsar totalt sju miljoner kronor för att fler diabetiker i länet ska få tillgång till insulinpumpar och sensorer. Satsningen omfattar både barn och vuxna med diabetes typ 1.

Bakgrunden till satsningen är att utvecklingen av tekniska hjälpmedel i form insulinpumpar och sensorer för patienter med diabetes har varit stark de senaste åren.

Region Östergötland har generellt sett en god diabetesvård med bra resultat. Däremot har förskrivningen av de nya hjälpmedlen varit lägre än rikssnittet. Enligt nationella bedömningar ska nästan alla barn med diabetes typ 1 ha tillgång till sensor och cirka 70 procent ska ha pump, med eller utan sensor. I Östergötland har uppskattningsvis cirka 85 procent av barnen sensor medan cirka 40 procent har pump.

Bland vuxna har cirka 44 procent sensor medan cirka 15 procent har pump med eller utan sensor. Ett långsiktigt mål i regionen är att cirka 75 procent bör ha tillgång till sensor. Tidigare satsningar visar också att det framför allt är sensor som efterfrågats av vuxna diabetiker.

Hälso- och sjukvårdsnämnden skjuter till tre miljoner kronor per år i ramhöjande medel för en utökad satsning riktad till barn och unga med diabetes och lika mycket för vuxna. För gruppen vuxna görs dessutom en engångssatsning på en miljon kronor.

– Insulinpumpar och sensorer har visat sig leda till en något bättre kontroll på blodsockervärdet men framförallt förbättrad livskvalitet, särskilt för familjer med barn som har diabetes typ 1. Därför känns det väldigt bra att göra denna satsning, som också bidrar till en ökad jämlikhet över länet vad gäller tillgång till diabeteshjälpmedel, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Kaisa Karro (S).

Hudsjukvård förstärks

Även hudsjukvården får ett resurstillskott från hälso- och sjukvårdsnämnden. Det råder brist på hudläkare och därför får Hjärt- och medicincentrum ersättning för en utökad satsning på att utbilda ST-läkare inom hudsjukvården med maximalt fem miljoner kronor per år under 2018-2019. Dessutom avsätter nämnden ytterligare sex miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för nya och effektiva men dyrare läkemedel inom hudsjukvården. Det handlar framförallt om biologiska läkemedel för patienter med svår psoriasis.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88