Region Östergötland

Installation av ny professor i katastrofmedicin och traumatologi

[2018-02-19]

Region Östergötland och Linköpings universitet har åter en professor i katastrofmedicin och traumatologi. Andreas Wladis har hållit sin installationsföreläsning vid Katastrofmedicinskt centrum inför 140 åhörare.

Bilden visar Andreas Wladis i talarstolen.

Andreas Wladis är överläkare i kirurgi med inriktning mot akutkirurgi och traumatologi och kommer närmast från en tjänst vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Han har en gedigen forskningsbakgrund och har sedan tidigare en docentur i kirurgi vid Karolinska institutet. Andreas Wladis är också chefskirurg vid Internationella Röda korsetkommittén (ICRC) i Genève och kommer inledningsvis att vara i Linköping en gång i månaden.

– Eftersom den traumatologiska sidan är ganska väl försörjd är min ambition att lägga mer fokus på den katastrofmedicinska delen. Vi är lyckligtvis förskonade från de flesta naturkatastrofer i Sverige, så jag räknar med att vi kommer engagera oss mer i projekt som belyser, studerar och analyserar den svenska förmågan att medicinskt svara upp mot ökade behov vid kris och krig. Där har vi mycket att göra och det finns en ökande insikt om detta i Sverige, säger Andreas Wladis.

Installationsföreläsningen hölls på en seminariedag om "Framtidens skadeplats" som Katastrofmedicinskt centrum anordnade tillsammans med Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Representanter för bland annat sjukvård och räddningstjänst deltog. Andreas Wladis samarbetar med Katastrofmedicinskt centrum i Linköping sedan flera år. tillbaka i. Bland annat har han medverkat i projekt kopplade till hans katastrofmedicinska forskning.

Genom åren har Andreas Wladis bedrivit många projekt med koppling till kirurgi, där han började inom experimentell traumatologi och senare övergick till klinisk forskning om bland annat preoperativt rökstopp och katastrofmedicin. Han driver nu ett internationellt uppmärksammat utvecklingsarbete inom bråckkirurgi i Afrika.

– Eftersom det har en stor potential i form av patientnytta kommer jag fortsätta med det vid sidan. Annars kommer mitt fokus huvudsakligen ligga inom det krigskirurgiska och försvarsmedicinska området, där flera projekt redan pågår, säger Andreas Wladis.

"Vi är glada att åter ha en professor"

 Rickard Lundin, verksamhetschef vid Kunskapsenheten och Kris och katastrofmedicinsk beredskap vid Katastrofmedicinskt Centrum, Region Östergötland, är glad över tillsättningen.

– Andreas Wladis har en lång erfarenhet av internationellt arbete i områden drabbade av krig och katastrofer. Vi är mycket glada och ser med tillförsikt fram emot att åter ha en professor vid Katastrofmedicinskt centrum, säger Rickard Lundin.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

 

Denna webbplats