Region Östergötland

Innovative Materials Arena beviljas EU-stöd från Tillväxtverket

[2018-01-22]

I dag kom beskedet att Tillväxtverket beviljar EU-stöd för utvecklingen av ett innovationssystem samt en fysisk miljö för området Avancerade Material. Den fysiska innovationsmiljön kallas ”Innovative Materials Arena” (IMA) och planeras i anslutning till Linköpings flygplats. Totalt är stödet på 3,9 MSEK, vilket är hälften av den totala budgeten. Resten finansieras av projektets ägare Sankt Kors och Region Östergötland.

Bakom beslutet att bygga innovationsmiljön IMA står Sankt Kors och Region Östergötland i samarbete med näringslivet och Linköpings universitet. Området avancerade material anses vara en förutsättning för innovationer inom branscher som energi, flyg, rymd, fordon och elektronik. Redan idag finns det en stor kompetensbas i regionen, bland annat inom metaller, halvledare, kompositmaterial och biobaserade polymerer. Genom att stimulera utveckling inom dessa områden kan innovationstakten öka och bidra till fler affärer, starkare kompetensförsörjning, mindre resursanvändande och avfall samt lägre miljörisker.

– Vi är mycket glada över beslutet från Tillväxtverket. Vi har länge arbetat med utvecklingen av Linköping Aviation Park och IMA blir ett perfekt startskott. Läget norr om flygplatsen har fantastiska förutsättningar för att skapa en kreativ utvecklingsmiljö för företag som gynnas av närheten till landningsbana, samarbetspartners och effektiva stödfunktioner. Att starta parken med hög kompetens inom avancerade material är helt rätt, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

"Viktigt draglok"

– Vår förhoppning är att IMA blir en utvecklingshub för det materialrelaterade näringslivet, där regionen redan idag är mycket starka. Här kommer det att finnas innovationsstödjande funktioner som stimulerar kunskapsöverföring och samverkan så att vi kan omsätta kunskapen i varor och tjänster som kan nå den internationella marknaden. Vi tror att området kommer bli ett viktigt draglok för regionens tillväxt och konkurrenskraft, säger Peter Larsson, ansvarig för näringslivsutveckling på Region Östergötland.

Aktörerna bakom projektet vill bjuda in alla som har intresse av, eller är involverade i, utvecklingen av framtidens innovativa material till dialog och medverkan i utvecklingsarbetet för IMA.

Målet med IMA är att det ska vara en av Sveriges mest dynamiska miljöer för avancerade material och att företag i alla storlekar upplever IMA som en värdefull innovationsnod och mötesplats för näringsliv och akademi.

Arbetet med IMA redan igång

Under hösten 2017 pågick projektering av området. Byggstart blir under 2018 och inflytt under 2019. Det pågår nu dialog med potentiella etablerare och andra intressenter. Man har också påbörjat arbetet med att stödja utvecklings- och innovationsprocesser som gör att den materialkompetens som finns i regionen blir tillgänglig och kan möta framtidens utmaningar, i företagen och i samhället.