Region Östergötland

Viking 18 – internationell övning för freds- och krishanteringsinsatser

[2018-04-18]

Med start måndagen den 16e april pågår den tio dagar långa internationella övningen, Viking 18.

Sedan 1999 har övningen, Viking, arrangerats med ungefär fyra års mellanrum i syfte att träna deltagare på att hantera multinationella freds- och krishanteringsinsatser. Den 16 april inleddes 2018 års upplaga där cirka 2500 personer från omkring 50 länder deltar. Den främsta och mest omfattande delen av övningen genomförs i Sverige men övningsplatser finns även i Finland, Brasilien, Bulgarien, Irland och i Serbien. Syftet med övningen är att olika aktörer ska samarbeta kring utmaningar som kan uppstå inom internationella freds- och krishanteringsinsatser för att förbereda deltagarna inför dagens och framtidens riktiga fredsoperationer. Övningen bygger på en typ av spel där de flesta av deltagarna agerar som utsänd personal för att bygga och bevara fred medan andra delar av övningens deltagare styr övningens händelser och hjälper övningens deltagare.

Folke Bernadotteakademin (FBA) är sedan 2003 övningens ansvariga organisation för att arrangera och samordna de civila delarna av övningen. De andra delarna har Försvarsmakten och Försvarshögskolan ansvar över. Under Viking 18 har tre områden valts ut som extra viktiga och de utgör därför övningens tematiska områden: Skydd av civila, kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt ledarskap i internationella insatser.

Med tanke på att övningen pågår under 10 dagar från 7 på morgonen till 8 på kvällen är de kommande två veckornas nyhetsbrev reducerat i sitt innehåll. Jag deltar som en del av FBA:s assistans till övningens mentorsgrupp vilken består av några av världens mest erfarna personer inom krishantering, fredsoperationer, polisiärt arbete i konflikter och inom humanitärt arbete. Mentorsgruppen tränar och guidar övningens deltagare.

Läs mer om Viking 18 här

Andra webbplatser