Region Östergötland

Infektionsläkare årets Kandidat Kork

[2018-11-22]

Åsa Nilsdotter är överläkare på infektionskliniken i Region Östergötland och docent i infektionsmedicin vid Linköpings universitet. Hon kan få den mest korkade student att förstå och för det belönas hon nu med priset Kandidat Kork.

    Åsa Nilsdotter 
     

Det är läkarstudenterna som går sista terminen på läkarprogrammet som varje år delar ut det numera välkända vandringspriset. Mottagare av Kandidat Kork 2018 är infektionsläkaren Åsa Nilsdotter. Hon har jobbat i regionen sedan hon tog sin läkarexamen i Linköping 1988. Nu är hon stationerad på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, men arbetar över hela länet på den länsövergripande infektionskliniken.

Om att tilldelas priset säger Åsa Nilsdotter så här:
– Det är fantastiskt roligt för min egen del, men inget hade varit möjligt utan det stöd jag har fått genom åren från medarbetare och ledning, både inom regionen och inom universitets värld. Jag tycker att det här priset kan få lysa över infektionsämnet, Hjärt- och medicincentrum och Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Minnesvärda föreläsningar

Studenterna framhåller också att Åsa Nilsdotter bidrar till en öppen kultur har en ledarstil som inspirerar. Att hon " lyckades införliva skämt och teater under sina föreläsningar bidrog till att de blev än mer minnesvärda", påpekar studenterna.

Prisutdelningen sker i januari.

Åsa Nilsdotter har nyligen tillträtt uppdraget som studieortsansvarig för studieort Norrköping inför decentraliseringen av läkarutbildningen vårterminen 2019. Hon är också docent i infektionsmedicin på Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Motivering
"Genom sin uppmuntrande och utmanande handledarstil hjälper Åsa Nilsdotter nyblivna kandidater till att växa in i läkarrollen medan hon under föreläsningarna får den mest korkade studenten att förstå vad som är viktigt inom infektionsmedicin."

Om priset
Kandidat Kork delas ut sedan 1975 till en handledare eller föreläsare som "kan få även den mest korkade studenten att förstå". Det är den avgående klassen (termin 11) på läkarprogrammet som genom nomineringar och sluten omröstning utser vinnaren.