Region Östergötland

Hur mycket betalar Sverige till EU och vad får Sverige tillbaka?

[2018-03-28]

Hur mycket betalar Sverige till EU? Vad Sverige får tillbaka? Hur ska betalningen till EU se ut i framtiden? Dessa frågor är högaktuella just nu, framförallt med tanke på brexit och dess påverkan på EU:s långtidsbudget för nästa sjuårsperiod. Nyhetssajten Europaportalen erbjuder en utförlig sammanställning av budgetfrågan och ger med hjälp av statistiska jämförelser flera perspektiv av frågorna.

I media kan man läsa om flera uttalanden från Sveriges regerings sida med ståndpunkten att Sverige inte ska betala mer till EU:s budget. Anledningen till att frågan berörs är att förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget som ska gälla från 2021 inleds under våren. Den stora utmaningen för EU är att Storbritannien lämnar unionen, om allt går planenligt, i slutet av mars nästa år och att detta förändrar förutsättningarna för budgeten. För Sverige kan detta innebära att rabatterna på medlemsavgiften kan försvinna och att den svenska avgiften kan öka. Nu har Nyhetssajten Europaportalen sammanställt infografisk information gällande frågan och ger därmed flera perspektiv på hur Sverige och EU:s budget förhåller sig.

Ett exempel från sammanställningen är att undersökningar gällande den faktiska nettoavgiften, alltså EU-medlemsavgift minus mottaget EU-stöd per invånare, visar att svenskarna betalar mest till EU av alla invånare i EU. Totalt har svenskens nettobidrag uppgått till 183 euro (1700 kronor) per år i snitt mellan 2010-2015. Men samtidigt betalar också svenskarna minst om man jämför medlemsavgiften med storleken på EU-ländernas statskassor. Denna jämförelse visar att Sverige betalt 1,8 procent av de samlade skatteintäkterna i årlig EU-avgift.

Vill du ta del av fler jämförelser kan du läsa samanställningen gällande budgetfrågan här.